21. Pratisyen Hekimlik Kongresi Hatay’da gerçekleştirilecek

TTB’nin düzenlediği Pratisyen Hekimlik Kongresi ‘İnadına Birinci Basamak’ ana teması ile 8-11 Kasım tarihleri arasında Hatay’da gerçekleştirilecek.

Hekim Postası

Bu yıl 21’cisi düzenlenen Pratisyen Hekimlik Kongresi TTB Pratisyen Hekimler Kolu, Genel Pratisyenlik Enstitüsü ve Pratisyen Hekimler Derneği’nin organizasyonuyla yapılacak. Kongrenin düzenlenmesinde Hatay Tabip Odası ve Hatay Belediyesinin de katkıları  bulunuyor.

TTB’nin kendisinin düzenlediği tek kongre olma özelliği gösteren kongrenin ana teması bu yıl “Toplum Sağlığı için, İyi Hekimlik için, Mesleki Bağımsızlık için, Nitelikli Sağlık Hizmeti için İnadına Birinci Basamak” olarak belirlendi.

Kongre hakkında bilgi veren TTB Pratisyen Hekimler Kolu Sekreteri Dr. Zafer Çelik yeni dönemle birlikte aile hekimliği ile birinci basamak hizmetlerinin adeta poliklinik hizmetine dönüştürülerek koruyucu hekimlik vasfından uzaklaştırılması karşısında kongrede 21. yüzyılda nasıl bir birinci basamak sağlık hizmeti olması gerektiği sorusuna en bilimsel ve en güncel yönleriyle cevap aranacağını aktardı.

Dr. Çelik kongrenin aile hekimliği sistemi olarak uygulanmakta olan birinci basamak sağlık hizmetlerinin ve sağlık çalışanlarının, acillerde, belediye ve diğer kurumlarda çalışan pratisyen hekimlerin sorunlarının tartışıldığı bir ortam olacağını söyledi. Dr. Çelik, kongrede  özlük hakları, sağlıkta dönüşüm programı ve aile hekimliği sisteminin değerlendirildiği konuların yanında sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin tartışıldığı forum saati gerçekleştirileceğini de sözlerine ekledi.

İlki 1990 yılında yapılan kongrenin 30 yıllık geçmişine işaret eden Dr. Çelik, geçmiş yıllarda pratisyen hekimlerin kongreye daha fazla ilgi gösterdiğini zamanla aile hekimliği sistemine geçiş ve kongrelere katılımın sınırlandırılması gibi faktörler nedeniyle katılımın düşmeye başladığını anlattı. Dr. Çelik bu yıl düzenlenecek kongre ile yeni bir atılım yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dr. Çelik hangi alanda çalışırsa çalışsın tüm pratisyen hekimlerin bilimsel program içinde kendileriyle ilgili bir sunum bulacaklarını, forum bölümlerinde ise birinci basamakta çalışan tüm hekimlerin sorunlarını tartışma olanağına ulaşacaklarını belirtti.

Kongrenin bilimsel içeriği yanında sosyal  programının da dikkat çekeceğini belirten Dr. Çelik, Harbiye Gezisi, Şehiriçi Gezisi ve Samandağı Bölge Gezisi ile  katılımcıların keyif alacakları bir kongre olacağını söyledi.

Dr. Çelik kongreye katılmak isteyen hekimlerin katılım formuna http://www.pratisyen2018.org/  adresinden ulaşabileceklerini belirtti.