Özel Hekimlik

Medipol Yönetmeliğine Karşı Ortak Adımlar

Ankara Tabip Odası Ankara’daki muayenehane hekimleri ile birlikte muayenehane hekimlerinin çalışma koşullarını kısıtlayan yönetmeliğin iptali için birlikte hareket ediyor.

Okumaya devam et ...

Muayenehane Hekimlerine Engel

Sağlık Bakanlığı “Özel Hastaneler Yönetmeliği ile Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkındaki Yönetmelik”te değişiklik yaptı. Yönetmelik değişikliği ile muayenehanesi olan hekimlerin mesleklerini icra etmeleri neredeyse imkansız hale geldi.

Okumaya devam et ...

Özelde Çalışan Hekimlerin Sorunları İçin Ortak Mücadele Kararı

Muayenehane, özel hastane ve vakıf üniversitesi tıp fakültelerinde çalışan hekimlerin giderek artan sorunlarının çözümü için Ankara Tabip Odası’nın girişimiyle yapılan toplantıda önümüzdeki süreç için atılacak adımlar belirlendi.

Okumaya devam et ...

Hedefte Bu Kez Muayenehanesi Olan Hekimler Var

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler muayenehanesi olan hekimler için, mesleklerinin icrasını engelleyen hükümler getirdi. Türk Tabipleri Birliği konu ile ilgili hukuki süreç başlattı.

Okumaya devam et ...

Özel hastaneler mercek altında

Yüzde 96’sı tehlikeli işyeri sınıfında yer alan hastanelerin yüzde 96’sının çalışma sürelerine ilişkin hükümlere, yüzde 91’inin yıllık ücretli izin hükümlerine, yüzde 85’inin fazla çalışma hükümlerine, yüzde 72’sinin ücrete ilişkin yasal düzenlemelere, yüzde 57’sinin ulusal bayram ve tatil çalışmalarına aykırı davrandığı tespit edildi.

Okumaya devam et ...

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nden ATO’ya tuhaf yanıt

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından aile hekimlerinden kira ve demirbaş malzeme bedeli istenmesine 400’ün üzerinde aile hekimi itiraz etti.

Okumaya devam et ...