Meslek Örgütü’nün Tarihi Kitaplaştı

Etibba Odalarından Türk Tabipleri Birliği’nin kuruluşuna giden uzun yolculuk Ankara Tabip Odası Başkanı Dr. Muharrem Baytemür ve Bursa Tabip Odası’ndan Dr. Çetin Tor’un kaleme aldığı ‘Hekim Örgütlenmesi ve Türk Tabipleri Birliği Tarihi 1856-1984’ başlığı ile kitaplaştı.

Hekim Postası

Tıp tarihi açısından büyük bir boşluğu kapatan kitap 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı.

Tıp alanında meslek örgütlerinin ortaya çıkış sürecini anlatan kitabın ilk bölümü Osmanlı İmparatorluğunun ilk hekim birliği ‘Cemiyet-i Tıbbiyeyi Şahane’ ile başlayarak 2. Meşrutiyet öncesi ve sonrası kurulan hekim cemiyetlerinin tarihinin yanı sıra Salih Efendi, Kırımlı Aziz İdris Bey gibi Osmanlı döneminin önemli hekimlerinin hayatına ışık tutuyor.

Cumhuriyetin ilanından 1953 yılına kadar yaşanan gelişmelerin yansıtıldığı ikinci bölümde ise bugünkü Tabip Odalarının temeli sayılan 9 Etibba Odasından 6’sının faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor.

Kitapta Etibba Odalarından Türk Tabipleri Birliğine geçiş süreci ve sonrasında yaşanan tarihi gelişmeler 1953-1984 yılları arasında ele alınıyor. ‘Full Time’, ‘Alos Bucağı Olayı’, ’Asistan Eylemleri’ ‘Beyaz Eylemler’,’Dr. Erdal Atabek’in Sürgünü’ gibi dönemin önemli olayları okuyucuya yeniden hatırlatılıyor. Kanun, gazete haberi, yıllık ve resmi yazışma gibi belgelerle anlatıların desteklendiği kitapta meslek örgütünün düzenlediği kimi önemli etkinliklerin yanı sıra yayın organlarına da değiniliyor.

Ekim ayında Pharmakon Yayınlarından çıkan  ‘Hekim Örgütlenmesi ve Türk Tabipleri Birliği Tarihi 1856-1984’ kitabının geliri tıp öğrenci burs fonuna aktarılmak üzere Ankara Tabip Odası ve Bursa Tabip Odasında satışa sunuldu.