Toplumsal Cinsiyetin ABC’si

Ankara Tabip Odası (ATO) Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından “Toplumsal Cinsiyetin ABC'si” sunumu düzenlendi. Dr. Filiz Akın’ın konuşmacı olarak katıldığı sunum 12 Ekim 2023 Perşembe günü ATO’da yapıldı. ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun’un açılış konuşması ile başlayan sunumda  Dr. Filiz Ak cinsiyet, toplumsal cinsiyet rolleri, bunların sosyolojik ve tıbbi boyutları ile hekim tutumu konularını katılımcılara anlattı. Sunumun ardından  ATO Kadın Hekimlik ve Sağlık Komisyonu adına Dr. Güleser Karakoç tarafından Dr. Filiz Ak'a "Tıp Öğrencileri Burs Fonuna Bağış" yapıldığını belirten ‘Teşekkür Sertifikası’ takdim edildi.