TTB İntörn Maaşlarını Yargıya Taşıyacak

Devlet ve Vakıf üniversitelerinin tıp ve diş hekimliği fakültelerinde okuyan intörn hekimlerin ücretlerindeki eşitsizliğin giderilmesi için çalışan Türk Tabipleri Birliği (TTB) son olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na (YÖK) bir yazı yazarak eşitsizliğin giderilmesini istedi. Gelen cevap üzerine TTB hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Hekim Postası

YÖK’e yazdığı yazıda vakıf ve devlet üniversitelerinde intörn hekimlere ödenen ücretler konusunda ciddi bir fark bulunduğunu belirten TTB, devlet üniversitelerinde intörn hekimlere 8 bin 500 TL civarında maaş ödendiğini ancak vakıf üniversitelerinde bu ücretin 2 bin 40 TL civarında olduğunu belirterek vakıf üniversitelerindeki ücretin devlet üniversitelerine oranla yaklaşık 1/5 oranında azaldığına dikkat çekti. Vakıf üniversitelerindeki intörn hekimlerin devlet üniversitelerindeki intörn hekimlerle aynı mesaiyi yaptığını ve aynı görevleri yerine getirdiğini belirten TTB eşitlik ilkesinden uzak ve çalışma hakkını ihlal eden bu farkın kabul edilemeyeceğini belirtti.

TTB’nin yazısına karşılık YÖK’ten gelen cevapta Resmî Gazete’de 9 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan 7420 sayılı kanun ile intörn hekim ücretlerinin belirlenmesine ilişkin usul ve esasların düzenlendiği; bu usul ve esaslar uyarınca belirlenen ücretlerin Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22 Kasım 2022 tarihli toplantısında görüşülerek karara bağlandığı ve 29 Kasım 2022 tarihinde yükseköğretim kurumlarına gönderildiği belirtildi. Vakıf üniversitelerindeki ücretlendirmenin mevzuat gereği üniversitelerin yetkili kurulları tarafından belirlendiği de kaydedilen yazıda konuya ilişkin çalışmalar yapılması halinde talebin değerlendirmeye alınabileceği ifade edildi.

TTB, YÖK’ten gelen bu yanıt üzerine intörn hekim ücretlerindeki eşitsizliğin giderilmesi için hukuki yollara başvurma kararı aldı.

Maaşlar belli bir zamanda yatmıyor
Devlet üniversitesindeki meslektaşları ile aynı işleri yapmalarına rağmen daha az maaş alan vakıf üniversitesinde çalışan intörnlerin maaşları belli bir zaman diliminde yatmıyor. Ankara Tabip Odasına yapılan yazılı ve sözlü başvurularda intörn hekimler maaşlarının her ay farklı bir günde yattığını, bu durumun da düzeltilmesini istediklerini belirttiler.