2022-2024 Döneminde Düzenlenen Panel, Sempozyum, Kurs ve Söyleşiler…

Ankara Tabip Odası Yönetimi 2 yıl süresince hekimlerin mesleki ve sosyal yaşantısına katkı sunacak farklı başlıklarda etkinliklere imza attı.
 

17 Mayıs 2022

Yoksulluk ve Sağlık, Ne Yapmalı?

ATO Halk Sağlığı Komisyonu tarafından Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde “Yoksulluk ve Sağlık, Ne Yapmalı” başlıklı bir panel düzenlendi. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve ATO Halk Sağlığı Komisyonu Üyesi Dr. Ebru Basa’nın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür yürüttü.


 

19 Ekim 2022

Çocuk Sağlığı ve Gıda Güvenliği

ATO Yönetim Kurulu ve Halk Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen "Çocuk Sağlığı ve Gıda Güvenliği" paneli ATO’da gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Komisyonu adına Dr. Ebru Basa’nın moderatör olduğu panele konuşmacı olarak gıda mühendisi Dr. Bülent Şık katıldı. Gıda fiyatlarındaki artıştan ötürü çocukların beslenememesinin yaratabileceği sorunlara dikkat çekilen sunumda, gıda güvenliği ile ilgili sorunların çocukların sağlıklı beslenmesiyle ilgili planlama yapılması halinde azalacağına işaret edildi.


 

23 Kasım 2022

Salgının Seyir Defteri

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un kaleme aldığı Salgının Seyir Defteri kitabının tanıtımı için düzenlenen imza günü ve söyleşiye çok sayıda hekim katılarak kitaplarını imzalattı. Söyleşide Dr. Esin Davutoğlu Şenol salgının ilk gününden günümüze deneyimlerini ve bilim yolundaki mücadelesini anlattı. Dr. Şenol’la yapılan söyleşi katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona erdi.


 

30 Kasım 2022

Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Madde Bağımlılığı

ATO’da, psikiyatri uzmanı Prof. Dr. İnci Özgür İlhan tarafından yapılan sunumda madde bağımlılığının halk sağlığına etkileri, sağlık sorunları, sosyal kayıplar ve ekonomik maliyet başlıkları altında ele alındı.

 

12 Aralık 2022

İnsanlığa Karşı Suçlar ve Zaman Aşımı

ATO İnsan Hakları Komisyonu tarafından 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen söyleşiye İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan konuşmacı olarak katıldı.
 


 

27 Aralık 2022

Simurg Film Gösterimi

ATO’da Simurg film gösterimi yapıldı ve ardından filmin yönetmeni Ruhi Karadağ ile söyleşi düzenlendi. Çok sayıda hekim ve insan hakkı savunucusunun katıldığı söyleşide hasta tutukluların sağlık hakkının önemine değinildi.
 


 

21-22 Ocak 2023

Klinik ve Deneysel Araştırma Metodolojisi Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makale Nasıl Yazılır?

Eğitmenliğini Doç. Dr. Ali Eba Demirbağ’ın yaptığı  “Klinik ve Deneysel Araştırma Metodolojisi Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makale Nasıl Yazılır?” başlıklı kursta Epidemiyoloji'den, Gözlemsel Araştırmalara çok sayıda konu uygulamalarıyla anlatıldı
 


 

28 Ocak 2023

Ritim İleti Bozukluklarına ve İskemilere Yaklaşım

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu ve İşyeri Hekimleri Derneği tarafından işyeri hekimlerine yönelik “Ritim İleti Bozukluklarına ve İskemilere Yaklaşım” kursu düzenlendi. İşyeri hekimlerine yönelik olarak 110.’su düzenlenen kursta eğitmenler Dr. Figen Şahpaz ve Dr. Hayati Çakır, “Temel EKG Bilgisi”, “Ritim ve İleti Bozuklukları ve EKG’de İskemik Değişiklikler” ile “Akut Koroner Sendromlar” başlıkları altında bilgi verip kursiyerlerle birlikte uygulamalı eğitim yaptı.

 

29 Ocak 2023

Sağlıkta Demokratik Mücadele Örneği: HPV Aşı Kazanımı

UMAG öncülüğünde gazeteci yazar Uğur Mumcu ve katledilen aydınlar anısına yürütülen 30. Adalet ve Demokrasi haftası kapsamında "Sağlıkta Demokratik Mücadele Örneği: HPV Aşı Kazanımı” başlıklı panel düzenlendi. Moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan’ın yaptığı panelde Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri Sözcüsü Eczacı Cem Kılınç, Kadın Dayanışma Komiteleri Sözcüsü Gizem Batı Ayaz ve Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği Avukatı Hediye Gökçe Baykal konuşmacı olarak yer aldı.
 

 

25 Mart 2023

Dr. Nevzat Eren Sempozyumu-20 "Deprem ve Halk Sağlığı"

Dr. Nevzat Eren anısına bu yıl 20.’si düzenlenen sempozyumun alt başlığı “Deprem ve Halk Sağlığı” oldu. Sempozyumda açılış konuşmaları ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve Eren ailesi adına Gönül Hatay Eren tarafından yapıldı.

Sempozyumun “Bir Halk Sağlıkçı: Dr. Nevzat Eren” başlıklı ilk oturumunda Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Dr. Ayşe Akın, Dr. Nevzat Eren’le yaptıkları halk sağlığı çalışmalarını ve Dr. Nevzat Eren’in halk sağlığına katkılarını aktardılar.

Dr. Hasan Barış Ilgaz, deprem sonrası alanda kurdukları reviri ve yaptıkları çalışmaları görseller ve videolarla birlikte paylaştı. Depremin yol açtığı çevresel sağlık sorunlarına dair sunumu Dr. Ahmet Soysal yaptı. Dr. Alpay Azap, depremin yol açtığı bulaşıcı hastalıklar konusunu örnekler eşliğinde aktardı. Serdal Bahçe deprem sonrası gözler önüne serilen en büyük sorunun örgütsüzlük olduğunu vurgulayarak depremin toplumsal sonuçlarına dair fikirlerini paylaştı. Dr. Necati Dedeoğlu “Depremde Sağlık Hizmetleri Nasıl Örgütlenmeli?” başlıklı sunumunda afet sonrası yapılması gerekenleri maddeler halinde anlattı. Dr. Sıdıka Tekeli Yeşil “Gelecek Depremlere Nasıl Hazırlanmalı” sunumunu izleyicilerle zoom üzerinden paylaştı. TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmeti Kolunun deprem bölgesinde yaptıkları çalışmaları, gözlemleri ve sorunları Dr. Seçkin Kara ve Dr. Gülgün Kıran aktardı. Sempozyumun sonunda katılımcılara teşekkür belgeleri Dr. Mine Coşkun ve Dr. Asuman Doğan tarafından takdim edildi.
 

 

03 Haziran 2023

Vakti Gelince Film Gösterimi 

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından Çine’deki silikozis hastalığına yakalanan maden işçilerinin yaşadıklarının anlatıldığı ‘’Vakti Gelince” filminin gösterimi düzenlendi. Gösterimin ardından filmin yönetmeni Murat Yüksel ile söyleşi yapıldı.
 


 

05 Ekim 2023

"Eris Varyantı Başlığında Erişkin Bağışıklama

ATO Aile Hekimliği Komisyonu ve Pratisyen Hekim Komisyonu tarafından Prof. Dr. Özlem Azap'ın konuşmacı olarak katıldığı, "Eris Varyantı Başlığında Erişkin Bağışıklama" paneli düzenlendi. ATO’da yapılan etkinliğe hekimler yoğun ilgi gösterdi.
 

13 Ekim 2023

Toplumsal Cinsiyetin ABC’Sİ

ATO Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Komisyonu tarafından Dr. Filiz Ak'ın konuşmacı olarak katıldığı “Toplumsal Cinsiyetin ABC'si” paneli düzenlendi.
 


 

19 Ekim 2023

Gözaltı Giriş-Çıkış Muayenelerinde Hekim Tutumu

ATO İnsan Hakları Komisyonu tarafından Prof. Dr. Ümit Biçer’in konuşmacı olarak katıldığı “Gözaltı Giriş-Çıkış Muayenelerinde Hekim Tutumu” paneli düzenlendi.
 

 

28 Ekim 2023

Hekimlerden Anıtkabir Ziyareti

Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara Tabip Odası'nın çağrısıyla hekimler Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Beyaz önlükleriyle Aslanlı Yolu yürüyen hekimler Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetlerini sunup mozoleye karanfil bıraktılar. ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür Anıtkabir ziyaretine katılan hekimlere teşekkür ederek "Yüz yıl önce Cumhuriyet'i kuran iradenin bugün de Cumhuriyet değerlerini koruyacak hekimlerle varlığını devam ettirdiğinin bilinmesini istedik." dedi. Anıtkabir'i ziyaret eden yurttaşlar da hekimlere yoğun ilgi göstererek "İyi ki varsınız" sözleriyle hekimleri alkışladılar.
 

 

 

02 Kasım 2023

Yaşam Sonu Hekim Tutumu

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sezai Berber’in konuşmacı olduğu “Yaşam Sonu Hekim Tutumu” başlıklı panel çok sayıda hekim ve tıp öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirildi.  Ölüme yakın bir hasta karşısında hekim tutumu, ölüm ve yaşlılıkla barışık bir tıp etiği başlıkları altında bilgiler veren Dr. Sezai Berber konuşmasının sonunda katılımcıların sorularını yanıtladı.
 


 

06 Kasım 2023

Güz Okulu: Kent ve Sağlık

ATO’nun gelenekselleşen Güz Okulu bu sene “Kent ve Sağlık” temasıyla düzenlendi. ATO’da gerçekleştirilen etkinliğin ilk gününde Dr. Çağatay Güler tarafından “Yerel Yönetimler Kent Sağlığının Neresinde” sunumu yapıldı. Ardından Dr. Cavit Işık Yavuz ve ABB Sağlık Daire Başkanı Mustafa Ünsal’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Olağandışı Durumlar ve Yerel Yönetimler” oturumu gerçekleştirildi.  

Öğleden sonraki ilk oturumda Dr. Şevkat Bahar Özvarış ve Dr. Banu Ergöçmen tarafından “Göçün Kent Sağlığına ve Demografiye Etkisi” ele alındı.

“Kent ve Sağlık Hakkı” başlıklı ikinci oturum Ankara Bölgesi Veteriner Hekimler Yönetim Kurulu Üyesi Aslıhan Tan, Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Kent Konseyi Halk Sağlığı Çalışma Grubu ATO Temsilcisi Dr. Eriş Bilaloğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Güz okulunun ilk günü ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür’ün “TTB Tarihi: Soru ve Cevap” başlıklı sunumu ile bitti.  

Güz Okulu’nun ikinci gününde ilk oturumun konusu “Temiz Havanın Halk Sağlığı ve Çalışan Sağlığı Açısından Önemi” oldu. Oturumda, TTD Çevre Sorunları ve Akciğer Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı Dr. Sabahat Genç ve Dr. Arif Müezzinoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

İkinci oturumda Prof. Dr. Funda Şenol, “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı Kentler” sunumunu yaptı. 2 gün süren Güz Okulu yapılan değerlendirme ile son buldu.
 

 

4-10 Kasım 2023

Cep Telefonu Fotoğrafçılığı

ATO ile Engelsiz Fotoğraf Derneği (ENFOD) işbirliğinde “Cep Telefonu Fotoğrafçılığı Semineri” düzenlendi. Hekimlerin gösterdiği ilgi sonucu seminer kontenjanının kısa sürede dolması üzerine ikinci bir grup oluşturuldu. 4 ay sürecek seminer 4 ve 10 Kasım tarihlerinde başladı.  

 

16 Kasım 2023

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadın ve Sağlık

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın konuşmacı olduğu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadın ve Sağlık” başlıklı panel 16 Kasım 2023 Perşembe günü ATO’da düzenlendi.
 

11 Aralık 2023

Uyuz Hastalığında Tanı ve Tedavi

ATO tarafından düzenlenen ve TTB’nin ev sahipliği yaptığı “Uyuz Hastalığında Tanı ve Tedavi” başlıklı sunuma konuşmacı olarak Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Başak Yalıcı Armağan katıldı. Sunumun ardından ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alpertan Açar tarafından Doç. Dr. Başak Yalıcı Armağan adına "Tıp Öğrencileri Burs Fonuna Bağış" yapıldığını belirten Teşekkür Sertifikası takdim edildi.
 

 

 

12 Aralık 2023

Sabahattin Ali'den Günümüze Faili “Meçhuller” ve Zorla Kaybettirmeler

 ATO İnsan Hakları Komisyonu 10 Aralık İnsan Hakları Günü kapsamında Sabahattin Ali'den Günümüze Faili "Meçhuller" ve Zorla Kaybettirmeler başlıklı söyleşi düzenledi. TTB’de gerçekleştirilen etkinliğin moderatörü Dr. Aysel Ülker, konuşmacıları gazeteci-yazar Gökçer Tahincioğlu ve İkbal Eren oldu. Söyleşinin ardından ATO Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Onur Erden tarafından konuşmacılara "Tıp Öğrencileri Burs Fonuna Bağış" yapıldığını belirten Teşekkür Sertifikaları takdim edildi.
 

 

13 Aralık 2023

"Kapının Arkasında Bekleyen Yaşam" Psikodrama Atölyesi

ATO ve Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nün birlikte düzenlediği psikodrama atölyesi ATO’da gerçekleştirildi. Psikolog-psikodramatist Bircan Kırlangıç Şimşek ile psikiyatrist-psikodramatist Berna Arapaslan’ın yönetici olduğu atölyenin başlığı “Kapının Arkasında Bekleyen Yaşam” oldu.

ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Asuman Doğan tarafından atölye yöneticilerine "Tıp Öğrencileri Burs Fonuna Bağış" yapıldığını belirten Teşekkür Sertifikaları takdim edildi.
 


 

14 Aralık 2023

“İşyeri Hekimliği ve Vardiyalı Çalışma" Başlıklı Söyleşi Düzenlendi

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından “İşyeri Hekimliği ve Vardiyalı Çalışma" başlıklı söyleşi düzenlendi. Moderatörlüğünü İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Buket Gülhan’ın yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak Dr. Kadir Atlı katıldı. Söyleşi bitiminde Dr. Kadir Atlı’ya ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür tarafından "Tıp Öğrencileri Burs Fonuna Bağış" yapıldığını belirten Teşekkür Sertifikası takdim edildi.
 


 

16 Aralık 2023

XXIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı

XXIX. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı, Türk Tabipleri Birliği (TTB)-Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve ATO işbirliğinde Ufuk Üniversitesi Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

ATO’nun ev sahipliğinde bu yıl 29.’su düzenlenen Kurultayın gündem başlıkları tüm hekimleri, tıp öğrencilerini ve sağlık çalışanlarını olumsuz etkileyen sağlıkta şiddet, tıp öğrencileri ve eğiticilerin sağlığı, sağlık sisteminden kaynaklanan tükenmişlikle ilgili sorunlar oldu. Kurultaya TTB, TTB-UDEK, uzmanlık dernekleri ve tabip odaları yönetici ve temsilcileri, akademisyenler ve asistan hekimler katıldı.

Kurultayda “Türkiye Sağlık Ortamı ve TTB Gündemi”, “Hekimlerin Tükenmişliği Önlenebilir mi?”, “Sağlığımız Neden Bozuluyor?”, “Sağlıkta Şiddet: Neden mi? Sonuç mu?”, “Sağlıkta Dönüşüm Programı ve Değişen Özlük Haklarımız”, “Asistan Hekim Olmaya Çalışmak”, “Ruhsal İyilik Halini Sürdürmek İçin An, Eylem ve Yaratıcılık” panellerinin ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun ile İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayşen Yavru’nun yürütücülüğünü yaptığı Çalışma Grupları Raporlarının paylaşılmasına geçildi.

 “İlaç ve Teknoloji”, “Toplum Sağlığını Geliştirme”, “Sürekli Tıp Eğitimi/Sürekli Mesleki Gelişim”, “Asistan ve Genç Uzman Hekimler”, “Etik, Hekimlik Uygulamaları”, “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı”, “Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Uzmanlık Eğitimi”,“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” Çalışma Gruplarının sunumlarının ardından Kurultay, “TTB-UDEK Üyesi Derneklerin İyi Uygulama Örnekleri ve Kapanış Oturumu” ile sona erdi.
 


 

06 Ocak 2024

İşyeri Hekimleri ATO'da Bir Araya Geldi

ATO’da işyeri hekimlerine yönelik bir toplantı düzenlendi. İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilen toplantı Komisyon Başkanı Dr. Buket Gülhan ve TTB İSİH Kol Sekreteri Dr. Selçuk Çelik’in sunumlarıyla başladı. Sunumların ardından işyeri hekimlerinin sorunları ve bunlara yönelik çözüm önerileri konuşuldu.