Aile hekimleri puanla cezalandırılıyor

Şanlıurfa'da görev yapan aile hekimlerine açılan soruşturmalar puanlama sisteminin aile hekimleri üzerinde yarattığı baskıyı bir kez daha gündeme getirdi

Şanlıurfa Halk Sağlığı yetkililerinin açtıkları soruşturmaların aile hekimleri üzerinde yarattığı baskı ve mobbing gündemdeki yerini koruyor. Bir hekime aynı konuda 14 soruşturma açılan şehirde hekimler sözleşme fesihlerine yol açabilecek soruşturmalar nedeniyle tedirginler.

15-49 izlemleri konusunda suçlanıyorlar

Aşı, bebek izlem, çocuk izlem, gebe izlem gibi konuların yanında, koruyucu sağlık hizmetleri alanında kendilerine kayıtlı 15-49 yaş aralığındaki kadın nüfusun takibini yapmakla sorumlu olan aile hekimlerinin bu yükümlülükleri kendilerine karşı soruşturma unsuru olarak kullanılarak sözleşme feshinin yolu açılıyor. Şehirde, yapmaları gereken izlemleri yapan kimi hekimlere dahi bu konuda soruşturma açıldı.

Ceza puanlarından yorulduk

 Şanlıurfa Halk Sağlığı yetkililerinin aile hekimleri üzerinde kurduğu baskı nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, Diyarbakır Tabip Odası’ndan Dr. Mahmut Ortakaya, Urfa Demokratik Hekim Girişimi ve sendikaların temsilcilerinden oluşan bir heyet, Şanlıurfa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü’nü ziyaret ederek bir basın açıklaması yaptı. Aile hekimliği uygulamalarının hekimleri mağdur ettiğine vurgu yapılan açıklamada, sağlıkta dönüşüm programının hekimlere yaşattığı mağduriyet de gündeme getirildi. Basın açıklamasında “Her gün artan iş yükü ve angaryalardan bunalmış ve motivasyonumuzu kaybetmiş durumdayız. Tüm Urfa halkı için kaliteli sağlık hizmeti sunmak ve sağlık sorunlarını çözmek gayretinde iken, yasalardaki her muğlak ifadeyi bizlere baskı aracı olarak kullanmaktan haz alan idarecilerimizden, keyfi uygulamalardan, yasalara aykırı denetimlerden, hukuka aykırı ceza puanlarından artık yorulduk... yıprandık... yıldık...” denildi. Hekimlere yapılan baskıya işaret eden açıklamada “Şanlıurfa ilinde çalışan aile hekimlerine yönelik olarak başlatılan ve etkisi arttırılarak devam eden psikolojik baskılara ve hukuka aykırı işlemlere bir an evvel son verilmesi, aksi takdirde sorumlular ve yetkililer hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı, psikolojik baskıya uğrayan her bir aile hekimi tarafından sorumlular ve kurumlar hakkında manevi tazminat davaları açılacağı” duyuruldu.

“Aile hekimlerine yapılan baskı kabul edilemez”

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Lütfi Tiyekli, Şanlıurfa’nın aile hekimliğinde garip uygulamaların merkezi haline geldiğine dikkat çekerek aile hekimlerine yapılan baskıların kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. Tiyekli “İdarenin görevi sağlığa hizmet olmalıdır. Yerel sağlık idarecileri kişisel egolarını sağlık hizmetinden öne almaktadır. Türkiye Halk Sağlığı Kurumuna da çağrı yapıyoruz. Yerelde çözüm değil, sorun üreten yetkililerin yeterliliği kontrol edilmelidir. Yerel sağlık idareleri nitelikli, işin özünü bilen, insani ilişkileri düzeyli kişilerden seçilmelidir. Maalesef yetersiz yöneticilerin açtığı sorunların cezasını halkımız çekmektedir. Halkımız kaliteli sağlık hizmeti almak istemektedir. Biz iyi aile hekimliği yapıyoruz; iyi sağlık idarecileri istemek de bizim hakkımız” dedi.