Tıp Eğitimi

Asistan Hekimler: Hakkımız Olmayan Bir Şeyi Değil Maaşımızı İstiyoruz

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan asistan hekimler ve sağlık çalışanları artan hayat pahalılığı karşısında insanca yaşamalarına yetecek koşullar istediklerini duyurdular.

Okumaya devam et ...

Bu Yıl 68 Tıp Öğrencisi ATO Bursundan Yararlanacak

Ankara Tabip Odası’nın Ankara’daki tıp fakültelerinde eğitim gören ve ekonomik olarak yardım ve desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere katkı sunma amacı ile hayata geçirdiği “Tıp Fakültesi Öğrenci Bursu”na 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılan başvurular sonuçlandı.

Okumaya devam et ...

Ankara Tıp İlk Sıraya Yerleşti, 33 Program ise Boş Kaldı

Üniversite yerleştirme sonuçlarının açıklanması ile tıp fakülteleriyle ilgili detayları kamuoyuyla paylaşan ATO, bu yıl 33 programın kontenjanının boş kaldığını duyurdu.

Okumaya devam et ...

Asistan Hekimler Özlük Hakları İçin Mücadelede

Ek ödeme yönetmeliğinin kapsamı dışında kalan üniversite hastanelerinde çalışan asistan hekimler talepleri yerine getirilmeyince iş bıraktı.

Okumaya devam et ...

Ayda En Fazla 8 Nöbet

Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile uzmanlık öğrencilerinin nöbetleri, TUK’un yetkileri, sınavlar ve yerleştirmelere dair bir dizi değişikliğe gidildi.

Okumaya devam et ...

Gecekondu fakülteler

Ankara Tabip Odası, tıp fakültelerinin güncel durumuna ilişkin verileri paylaştı. ATO’nun verilerine göre 91’i devlet 37’si vakıf üniversitesi olmak üzere toplam tıp fakültesi sayısı 128’e ulaştı. Ancak yeni açılan fakültelerin 3’ü hariç hiçbirinin hastanesi bulunmuyor, akademik kadroları ise yetersiz.

Okumaya devam et ...