Sağlık Politikaları

TÜİK Sağlık ve Gelir İlişkisini Açıkladı

TÜİK gelir gruplarına göre hanelerin doktor muayene ve tedavi, diş muayene ve tedavi ile ilaç harcamalarının haneleri ne yönde etkilediğine ilişkin araştırma sonuçlarını temmuz ayında açıkladı.

Okumaya devam et ...

GATA Depremde Sahada Olsaydı…

6 Şubat’ta yaşanan deprem felaketi, afet durumunda GATA gibi köklü kurumların önemini tekrar gösterdi.

Okumaya devam et ...

Çiğdem Toker ile Şehir Hastaneleri Söyleşisi

ATO,  14 Mart Tıp Haftası etkinlikleri kapsamında gazeteci yazar Çiğdem Toker ile “Şehir Hastaneleri Milletin Cebinden- Kamu Özel İşbirliği” kitabı üzerinden bir söyleşi gerçekleştirdi.

Okumaya devam et ...

Askeri Sağlık Hizmeti Üniformalı Hekimler Tarafından Verilmeli

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Süreçteki tıkanıklık Sağlık Bakanlığına devredilen hastanelerin yeniden Milli Savunma Bakanlığına bağlanması gündemini ortaya çıkardı.

Okumaya devam et ...

2022 Yılının İlk Yedi Ayında 1402 Hekim Göç Etti

Her gün nerdeyse 7 hekimin ülkeyi terk ettiği günlerde 2022 yılının ilk altı ayında ülke değiştiren hekim sayısı 2021’in toplamına ulaştı. Hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşulları nedeniyle ülke değiştirdikleri düşünülse de esas sebep ülkede her alana yayılan toplumsal yozlaşma.

Okumaya devam et ...

2019 verileri ile 2020 değerlendirildi

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu bu yıl gecikmeli olarak yayımlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığında yer alan 2020 verilerinin birçoğunun 2019 yılına ait olduğunu, yıllıkta Covid-19'a ait bilgilere yer verilmediğini açıkladı.

Okumaya devam et ...