Sağlık Politikaları

Askeri Sağlık Hizmeti Üniformalı Hekimler Tarafından Verilmeli

Gülhane Askeri Tıp Akademisi (GATA) ve askeri hastanelerin Sağlık Bakanlığına devredilmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Süreçteki tıkanıklık Sağlık Bakanlığına devredilen hastanelerin yeniden Milli Savunma Bakanlığına bağlanması gündemini ortaya çıkardı.

Okumaya devam et ...

2022 Yılının İlk Yedi Ayında 1402 Hekim Göç Etti

Her gün nerdeyse 7 hekimin ülkeyi terk ettiği günlerde 2022 yılının ilk altı ayında ülke değiştiren hekim sayısı 2021’in toplamına ulaştı. Hekimlerin özlük hakları ve çalışma koşulları nedeniyle ülke değiştirdikleri düşünülse de esas sebep ülkede her alana yayılan toplumsal yozlaşma.

Okumaya devam et ...

2019 verileri ile 2020 değerlendirildi

Ankara Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu bu yıl gecikmeli olarak yayımlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığında yer alan 2020 verilerinin birçoğunun 2019 yılına ait olduğunu, yıllıkta Covid-19'a ait bilgilere yer verilmediğini açıkladı.

Okumaya devam et ...

Hekimler siyasi parti temsilcilerine bordrolarını gönderdi

Türk Tabipleri Birliği’nin çağrısıyla hekimler bordrolarını TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderdi. 04 Ocak 2021 Salı günü PTT bürolarından faks çeken hekimler bordrolarının yanında taleplerini de içeren yazıları siyasi parti temsilcilerine iletti.

Okumaya devam et ...

Emek Bizim Söz Bizim Etkinlikleri Kapsamında Hastaneler Ziyaret Edildi

Emek Bizim Söz Bizim etkinlikleri kapsamında Ankara’daki hastanelere yapılan ziyaretlerde hekimlerle görüş alışverişinde bulunuldu.

Okumaya devam et ...

Sorunlar Dile Getirildi

“Emek Bizim Söz Bizim”  etkinleri kapsamında Ekim ve Kasım aylarında tabip odaları eş zamanlı basın açıklamaları düzenleyerek sağlık ortamı ve sağlık emekçileri ile ilgili sorunları dile getirdiler.

Okumaya devam et ...