Sincan ASM’de aile hekimleriyle buluşuldu

Ankara Tabip Odası’nın örgütlenme etkinlikleri çerçevesinde, Sincan ilçesindeki aile hekimleriyle bir araya gelindi. Sincan 1 nolu ASM’de yapılan toplantıya ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Zafer Çelik ve ATO Aile Hekimliği Komisyonu üyesi Dr. Filiz Ünal katıldı.

Toplantıya katılan hekimlerle birinci basamakta yaşanan sorunlar, tabip odasından beklentiler ve çalışma koşulları konuşuldu. Toplantı sonunda hekimlerin güç birliği içerisinde olması, bunun için tabip odası ile hekimlerin daha sık buluşması gerektiği ve bölgesel hekim meclisi çalışmalarının yapılması dile getirildi. Tabip Odası yöneticileri de hekimlerin sorunlarına karşı duyarlılığın artarak süreceğini ifade etti.