Yönetmelik değişti

Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği değişti. Aile hekimliği birimi açılması için gereken nüfus sayısını 2000’e düşüren yönetmelik aile hekimlerine ek bir takım külfetler de getirdi.

Hekim Postası

“Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde  Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”te yapılan değişiklik 16 Mayıs 2017 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni yönetmelikle  aile hekimliği birimi  kurulması için daha önce 3500 olan nüfus sayısı 2000’e  indirildi. Birim sayısını arttırmayı öngören düzenleme, çıkması beklenen Aile Hekimliği Sözleşme Yönetmeliğinde kayıtlı nüfus tavan sayısının kaç olacağı ve ücretlendirilmesinde nasıl bir düzenleme yapılacağı bilinmediği için aile hekimlerini kaygı içinde bıraktı.

“İhtiyaç halinde zorunlu nöbet uygulamasına devam”

Yönetmelikte, aile hekimlerinin uzun süredir  karşı durduğu nöbet uygulamasına ilişkin  değişikliklere de yer verildi. Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası

“Aile hekimlerine ve aile sağlığı elemanlarına ihtiyaç hâlinde, 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesinde belirtilen yerlerde haftalık çalışma süresi ve mesai saatleri dışında nöbet görevi verilir. Bunlara entegre sağlık hizmeti sunulan merkezlerde artırımlı ücretten yararlananlar hariç olmak üzere, 657 sayılı Kanunun ek 33’üncü maddesi çerçevesinde nöbet ücreti ödenir. Nöbete ilişkin planlama aile hekimliği uygulamasında aksamaya mahal vermeyecek şekilde yapılır ve hafta içi sekizer saat hafta sonu ise on altı saatten fazla olmamak üzere haftalık 30 saatten fazla nöbet tutturulamaz” şeklinde değiştirildi.

Boş pozisyonlara mecburi hizmet desteği

Yönetmeliğin değiştirilen hükümlerine göre, bir yerleştirme işlemi neticesinde yerleştirme yapılamamış pozisyonlara, Kurum tarafından ilan edilmek suretiyle, diğer illerde çalışan hekimler arasından yılda asgari üç kez olmak üzere yerleştirme yapılabilecek. Bu pozisyonlara yerleşmek isteyenler, tercih yaparak müracaatta bulunacak. Kurum, tercih sırasına bakmaksızın belirlenen öncelik sıralamasına uymak kaydıyla hizmet puanına göre yerleştirme işlemini tamamlayacak. Öncelik sıralaması eşit olanlar içinde hizmet puanlarının eşit olması halinde tercih sıralamasına bakılacak.

Yerleştirme yapılamamış pozisyonlara devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılmasının önü açıldı. Buna göre iller arası yerleştirmelere rağmen dolmayan pozisyonlara devlet hizmeti yükümlülüğü kurasında ilan edilmek suretiyle yerleştirme yapılabilecek. Yapılan düzenlemenin, sıfır nüfuslu ve binası olmayan birime zorunlu ataması yapılan yeni mezun  hekimler açısından ASM kurma, donatma ve kayıtlı hasta sayısını arttırma gibi büyük zorluklarla karşılaşma ve düşük ücretle çalıştırılma gibi bir takım sıkıntılar yaratacağı öngörülüyor.

ASM’lere güvenlik kamerası kurulacak

Yönetmelikte aile hekimlerine ek maddi külfet getiren ASM içi düzenlemelere yer verildi. Buna göre KOAH gibi hastalıkların teşhisinde kullanılan “Spirometre veya Peakflowmeter” cihazlarını bulundurma zorunluğu olacak. Diğer yandan üç ve üzeri aile hekimliği birimi bulunan aile sağlığı merkezlerinde, aile sağlığı merkezi girişinin, bekleme alanlarının ve oda girişlerinin görüntülendiği güvenlik kamera sistemi kurulacak.  Ancak bu alanda kullanılan cari hizmet ödenekleri ile ilgili nasıl bir düzenleme getirileceğine dair  henüz bir bilgi bulunmuyor.  Aile Hekimliği sistemine geçildiği günden bu yana cari hizmet ödeneklerinde herhangi bir artış sağlanmadığı gibi ödenekler sınıflama, yeni düzenleme gibi sebeplerden ötürü azaltıldı.

Aile hekimi değişikliği, kişilerin yazılı talebi üzerine hizmet almak istediği aile hekimince, ilgili toplum sağlığı merkezince veya elektronik ortamda yapılacak. Bu düzenlemenin de hasta hekim ilişkilerinin bozulmasına ve uyumsuz hasta davranışlarına yol açmasına sebep olabileceği düşünülüyor.