ATO'dan

Paylaş:

Ato’dan

2023 ülkemiz ve TTB açısından önemli bir yıl. Cumhuriyetimizin 100. yılı, aynı zamanda TTB’nin 70. yılı. 31.01.1953 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6023 sayılı kanun ile TTB kuruluş süreci başlamış oldu.
 

 MADDE 1.Türkiye hudutları içinde meslek ve sanatlarını yapmaya yetkili olup da sanatiyle iştigal eden bütün tabiplerle diş tabiplerinin katıldığı bir Türk Tabipleri Birliği kurulmuştur.

 

70 yıllık süreçte, halkın sağlık hakkı ile meslektaşlarının hak ve çıkarları doğrultusunda bir tutum ortaya koyan TTB, bugün olduğu gibi otoriter dönemlerde iktidarların hedefi olmuştur. Bir gerekçe üretilerek sesi kısılmaya, gücü zayıflatılmaya çalışılsa da TTB tüm baskılara rağmen halkın, hekimlerin ve ülkenin yararı için çalışmalarını kurulduğu günden bugüne sürdürmeye devam ediyor.

***

Bugüne dönüp baktığımızda sürekli yayımlanan tebliğler, yönetmelikler ile sağlık alanının bir karmaşanın içine itildiğini görüyoruz.  Muayenehane hekimlerini tek bir hastaneyle sözleşme yapmaya zorlayan, fiilen hastanenin çalışanı durumuna sokan, mesleki bağımsızlığı yok eden, gelecek kuşakların muayenehane açmasını neredeyse imkansız hale getiren, hekimler tarafından Medipol yönetmeliği olarak da adlandırılan 6 Ekim ve 7 Ocak yönetmelik değişiklikleri TTB, tabip odaları, uzmanlık dernekleri ile muayenehane hekimleri tarafından yoğun tepkiyle karşılandı.

İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok eylem ve etkinlik yapıldı. 6 Ekim yönetmeliği geri çekilip, 7 Ocak’ta başka bir yönetmelik yayımlandı. Bir miktar geri adım atılmış görünse de özünde özel hastane sermayesini kollayan, muayenehane hekimliğine ve hekim bağımsızlığına yönelik saldırı içeren yönetmelik açısından bir şeyin değişmediği görüldü. Bu yönetmelik iptal edilene kadar mücadelemiz devam edecek.

***

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Haziran ayından itibaren aralıklarla seyreden maaş krizi, Aralık ayı maaşının yatırılmaması nedeniyle asistan hekimlerin yaptıkları basın açıklamasıyla kamuoyuna duyuruldu. Ancak Ocak ayının 15’i olmasına rağmen iki aylık maaşların yatmaması üzerine ATO olarak mütevelli heyeti ve rektörlükle görüşmeler ve aynı gün asistan hekimlerimizle bir toplantı yaptık. Maaşların yatmaması üzerine asistan hekimler eyleme geçti ve birkaç gün sonrasında ödeme gerçekleşti.

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri mobbing halini alan maaş ödenmemesi, öğretim üyelerinin ayrılması ve gittikçe azalan hasta çeşitliliği nedeniyle başka eğitim kurumlarına yatay geçiş yaptırmaktalar. 70 olan asistan hekim sayısı 50’ye kadar düşmüş durumda. Görünen o ki, yakın zamanda asistanlar TUK tarafından eğitimlerinin devamı için başka hastanelere gönderilecek. Asistan eğitiminden fiilen çekilen Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin durumu da belirsizliğini koruyor.

***

Etlik Şehir Hastanesi açılınca, hiçbir hastanenin kapatılmayacağı ve durumlarını/vasıflarını koruyacağı gerek sözel olarak (twitterdan) Bakan tarafından, gerekse genelge ile yazılı olarak ifade edilmişti. Tam olarak bitmeden açılan Etlik Şehir Hastanesi sürecinde yaşanan kaotik tablo sonrası hastaneler resmi olarak kapatılmadı, ancak gerek hekimler gerek sağlık çalışanları gerekse de ekipman açısından içerisi boşaltılarak bir anlamda terk edildi. Geldiğimiz son durumda ise, ilk adım olarak ilçe belediyesinden karar alınarak Sami Ulus ve Dışkapı EAH için yıkım süreci başlatılmış oldu. 2023 bütçesinde de herhangi bir yatırım/hastane yapımı gözükmüyor. Bu süreci durdurmak için Hastanemi Açın Platformu olarak elimizden geleni yapacağız.