ATO'dan

Paylaş:

ATO Yönetim Kurulu 

14 Mayıs milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı ile 28 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini yaşadık hep birlikte. Daha adil, daha demokratik, genç meslektaşlarımızın yurt dışına gitmediği bir Türkiye isteğiyle sandıklara gittik. Beklenen sonuç olmadı ama umudumuzu da yitirmedik. Uzun süren değişimin sancılarını yaşıyoruz.

Yurtdışına gitmek için iyi hal belgesi alan meslektaşlarımızın sayısı ilk altı ayda 1361 oldu. Yıl sonuna kadar üç bini geçecek muhtemelen. Ciddi bir hekim göçü yaşıyor ülkemiz maalesef. Sağlıkta şiddet ve ülkemizin içinde bulunduğu demokratik iklim yurt dışına göçün en önemli sebepleri.

Topluma egemen olan şiddet olgusu sağlık alanında katlanarak devam etmekte.

Antalya’da görev yapan aile hekimi Dr. Melek Bağçe boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından 13 Haziran günü çalıştığı aile sağlığı merkezinde öldürüldü. Siyasi iktidarın dilinden cesaret alan failler bir kadını, bir hekimi daha yaşamdan kopardı.

Seçim sonrasında yurt dışından getirilen ekonomi yönetimi, sıkı para politikası argümanıyla, seçim öncesi verilen ücretlerin iyileştirme vaatlerini çok çabuk unutturdu, milyonlarca emekli, memurlara verilen 8 bin TL’lik seyyanen zamdan bile muaf tutuldu. Farklı sosyal güvenlik kurumlarından emekli olan hekimler arasındaki adaletsizliğin giderilmesini beklerken, memur emeklisi hekimlerin aylıkları da yoksulluk sınırının altına iyice itilmiş oldu.

Emekli hekim aylıkları kabul edilemez düzeydedir. Bütün emekli maaşları yoksulluk sınırının üzerinde olmalıdır.

Kızamık salgınını uzun süre görmezden gelen Sağlık Bakanlığı, valilere gönderdiği yazıyla artan! kızamık vakalarını kabul etmiş oldu, ancak aşı reddini önlemek dahil atılacak adımlarda bir netlik tanımla(ya)madı. Türk Tabipleri Birliği yaptığı basın toplantısı ile yapılması gerekenleri Sağlık Bakanlığı ve kamuoyuyla paylaştı.

Ankara Tabip Odası olarak ilimizde kızamık vakaları ve alınan önlemlere ilişkin İl Sağlık Müdürlüğü’nden yazılı bilgi talebimiz oldu, ancak bu talebimiz  cevapsız kaldı.

Sağlık alanında organizasyon ve yönetim sıkıntıları deprem bölgesinde de hissedilir düzeyde devam etmekte. 6 Şubat depremlerinin üzerinden 6 ay geçmesine rağmen sağlık, hijyen ve barınma başta olmak üzere sorunlar çözülebilmiş değil. Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları bütün olanakları ve birikimiyle depremzedelerin, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor.

Başta asistan hekimlerimiz olmak üzere bütün sağlık çalışanları zor şartlarda mesleklerini ve yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyor.

 

6 Şubat depremleri nedeniyle ertelediğimiz etkinlikleri gerçekleştirdik. Hekimlerin “10. Yıl Sergisi”ni depremden etkilenen tıp öğrencileri yararına 4-12 Mayıs tarihleri arasında Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde yaptık. Sanatçılarımız satışa sundukları birer eserlerini ve sergi sırasında imzaladıkları kitap gelirlerini tıp öğrenci bursuna bağış yaptılar. Kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi bir kez daha iletmek isteriz.
 

Meslekte 40.50.60. ve 70. yılını dolduran kıdemli hekimlere plaketleri 09 Haziran 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan salonunda takdim edildi. Törende meslekte 70 yılını dolduran 4 hekim, 60 yılını dolduran 13 hekim, 50 yılını dolduran 109 hekim ve 40 yılını dolduran 266 hekim olmak üzere 392 kıdemli hekim plaketlerini aldı.
 

Ankara’da bulunan tıp fakültelerinden dereceyle mezun olan hekimlerimiz ile  ATO Tıp Öğrenci Komisyonu’nda mezun olan hekimlerimizle Ankara Tabip Odası’nda iki kez mezuniyet kutlaması yaptık. Genç meslektaşlarımıza meslek hayatlarında başarılar diliyoruz.
 

Zorlu geçeceğini düşündüğümüz önümüzdeki dönemin gerek ülkemiz demokrasisi, gerekse sağlık alanına yönelik kazanımlara dönüşmesi için mücadeleye devam edeceğiz.