ATO Şehir Hastaneleri Anketi

Ankara Tabip Odası’nın düzenlediği Şehir Hastaneleri anketi, hekimlerin de bu hastaneleri istemediğini ortaya koydu.

1-Ankete katılan hekimlerin yüzde 73’ü Şehir Hastanesinde çalışmak istiyor musunuz? sorusuna hayır diye yanıt verdi.

2-Şehir Hastanelerinin konumu düşünüldüğünde sizin ve hastaların hastaneye ulaşımında zorluklar yaşanacağını düşünüyor musunuz? sorusuna hekimlerin yüzde 86’sı evet dedi.

3-Şehir Hastanesinde göreve başladıktan sonra özlük haklarınızda kayıp olacağını düşünüyor musunuz? sorusunu hekimlerin yüzde 55’i evet diye yanıtladı.

4-Şehir Hastanesi hakkında mevzuat, idari yapı, işleyiş gibi konularda yetkili kişi veya kurumlar tarafından yeterince bilgilendirildiğinizi düşünüyor musunuz? sorusuna ankete katılan hekimlerin yüzde 96’sı hayır dedi.

5-Hekimlerin yüzde 64’ü Şehir Hastanesinde göreve başladıktan sonra iş yükünün artacağını düşündüğünü söyledi.

6-İl Sağlık Müdürlüğü tarafından çalıştığınız hastanede Şehir Hastanesi ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmasını ister misiniz? sorusunu hekimlerin yüzde 86’sı evet diye yanıtladı.

7- Şehir Hastanesinde göreve başladıktan sonra hastalara şu anda vermiş olduğunuz hizmete kıyasla daha nitelikli bir sağlık hizmeti verebileceğinizi düşünüyor musunuz? sorusuna hekimlerin yanıtı yüzde 66 ile hayır oldu.