Dr. Ayşe Uğurlu Yalnız Değildir!

Yaklaşık 3 yıl önce katıldığı basın açıklaması gerekçe gösterilerek kamudaki görevinden uzaklaştırılan Adli Tıp Uzmanı Dr. Ayşe Uğurlu için Ankara Tabip Odası (ATO) ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şube tarafından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Hekim Postası

ATO’da 7 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenen toplantıya Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, SES Genel Merkezi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, İnsan Hakları Derneği yöneticileri ile çok sayıda kurum temsilcisi katıldı.

Toplantı öncesi söz alan  ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, hukuksal ve idari bir garabetin yaşandığını, Dr. Ayşe Uğurlu’nun yaşadığı bu sürecin sonlanması için ne gerekiyorsa yapacaklarını ifade etti.

Ortak açıklamayı okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun; bulundukları cezaevlerinde adil yargılanma talebiyle açlık grevine başlayan ve bu süreçte hayatını kaybeden Ebru Timtik ile Aytaç Ünsal’ın kritik eşiğe gelmeleri üzerine kaldırıldıkları hastanenin gerek pandemi hastanesi olması, gerek mahkum koğuşunun açlık grevi nedeniyle vücut direnci düşmüş kişiler açısından uygun olmaması, gerekse de zorla müdahalenin gündeme gelmesi nedeniyle yaşanabilecek olumsuz sonuçlara dikkat çekmek için sağlık, hukuk ve insan hakları örgütleri ile ortak bir açıklama düzenlendiğini kaydetti. Dr. Coşkun ölümlerin önlenmesi için yetkilileri görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet eden basın açıklaması metninin TTB ile insan hakları ve hukuk örgütlerinin yıllardır dile getirdiği, Türkiye Cumhuriyeti’nin de imzalamış olduğu ulusal ve uluslararası bildirgeler ışığında hazırlandığına dikkat çekti.


Tek pusulam iyi hekimlik

30 yıla yakın adli tabip olarak hak ihlallerine karşı mücadele yürüttüğünü belirten Dr. Ayşe Uğurlu açığa alınma sürecini “Bir buçuk ay önce resmi yazı ile adli tıp bilirkişiliği listesinden çıkarıldığımı öğrendim. Savunmamı hazırladım ve hastaneye verdim, ancak daha savunmam gitmeden daha önceki bir tarihten açığa aldığıma dair başka bir yazı geldi ve iki gün önce bu yazıyı tebliğ ettiler” dedi. Adil idari soruşturma süreci dahi tamamlanmadan açığa alındığını söyleyen Dr. Uğurlu, “3 yıldır savcılığın masasında bekleyen bir evrak bugün gündeme geldi, benim tek pusulam iyi hekimlik ve evrensel hekimlik değerleridir, bunun dışındaki hiçbir iddiayı ve suçu kabul etmiyorum” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından söz alan TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut “Bu kararı verenler Tokyo yahut Malta Bildirgesini okusalardı; hekimlerin hangi sorumlulukları var haberleri olurdu. Cenevre Bildirgesine baksalardı, yine hangi saiklerle hareket ediyoruz bundan haberdar olurlardı. Burada bir hekimin özgürce mesleğini yapmasının engellenmesi söz konusu. Ne biz ne de dünya buna sessiz kalacaktır. Dr. Ayşe Uğurlu bizim onurumuzdur” dedi.

 

SES Ankara Şube Eş Genel Başkanı Nazan Karacabey, Dr. Uğurlu’nun açığa alınma gerekçesinin haksız ve hukuksuz olduğunu, idarenin bu karardan derhal vazgeçmesi gerektiğini belirtti.