Dr. Ekrem Karakaya Anıldı

Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri Konya Şehir Hastanesi’nde görev yaptığı sırada hasta yakını tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda öldürülen Dr. Ekrem Karakaya’yı ölüm yıldönümünde andı.  

Hekim Postası

ATO’da 6 Temmuz’da düzenlenen basın açıklamasına Ankara Dişhekimleri Odası, Birlik ve Dayanışma Sendikası, Devrimci Sağlık-İş Sendikası, SES Ankara Şube temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı Dr. Buket Gülhan yer aldı. Basın açıklaması öncesinde söz alan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, hekim ve sağlık çalışanlarının yurtdışına göçünün hızlanmasındaki en temel sebeplerin sağlıkta şiddet ve ülkenin demokratik iklimi olduğunu söyledi. “Artık rahatça doktor dövebiliyoruz” diyen kişi hakkında takipsizlik verildiğini hatırlatan Dr. Baytemür, Türkiye tarihinde cehaletin ve nobranlığın en fazla pirim yaptığı bir dönemden geçildiğini belirtti.

100 bin şiddet bildirimi yapıldı

Basın açıklamasını okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun, Dr. Ekrem Karakaya nezdinde sağlıkta şiddet nedeniyle yaşamını yitiren Dr. Göksel Kalaycı, Dr. Ali Menekşe, Dr. Ersin Arslan, Dr. Kamil Furtun, Dr. Aynur Dağdemir, Dr. Fikret Hacıosman’ı anarak sözlerine başladı. Sağlık meslek ve emek örgütleri olarak sağlıkta şiddeti, münferit adli bir vaka veya öfkeli hasta ve hasta yakınlarının saldırılarından ibaret görmediklerini belirten Dr. Coşkun, sağlık hizmetlerini piyasalaştırmanın sonucu olarak sağlık alanında yaşanan sorunların sağlık çalışanı ile hasta ilişkisine zarar verdiğini söyledi. Dr. Coşkun, sağlıkta şiddetin önlenebilir bir olgu olmasına karşılık her 24 saatte 30’dan fazla sağlık çalışanının görevi başında fiziki veya sözlü şiddete uğradığını belirtti ve 2021 sonu itibariyle Beyaz Kod sistemine 100’binden fazla şiddet bildirimi yapıldığını aktardı.

Herhangi bir sağlık ve sosyal hizmet emekçisinin kılına zarar gelmesine tahammülün kalmadığını söyleyen Dr. Coşkun, bütüncül politikalarla, sağlık meslek ve emek örgütlerinin de içerisinde yer aldığı kamucu, bilimsel ve demokratik planlarla programlarla sağlıkta şiddetin sona erebileceğinin altını çizdi.