Genç Hekimlerin Mezuniyeti Törenlerle Kutlandı

Ankara Tabip Odası, tıp eğitimini tamamlayıp mezuniyete hak kazanan genç hekimlerin sevincine ortak oldu.

Hekim Postası

Ankara Tabip Odası her yıl olduğu gibi bu yıl da genç hekimlerin mezuniyet sevincini paylaştı. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde 7 Temmuz’da yapılan mezuniyet törenine ATO adına Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür katıldı.

Dr. Baytemür törende yaptığı konuşmada genç meslektaşlarına “Bütün sorunların üstesinden gelecek gücümüz, birikimimiz var. Cumhuriyetin 100. Yılında umudumuzu daha da büyütmeliyiz,” sözlerini sarf etti.  100 yaşında olmasına rağmen Boğaziçi Üniversitesinde direnen akademisyenleri ziyaret eden Prof. Dr. Nermin Abadan Unat’ın konuşmasından alıntı yapan Dr. Baytemür sözlerini “Bu ülke daha güzel günleri hak ediyor, sizler gençsiniz ülkemizden ümidinizi kesmeyin, bizimle dayanın. Bütün genç meslektaşlarımı sevgiyle kucaklıyorum, Cenevre bildirgesi ışığında yolunuz açık olsun.“ diye bitirdi.

ATO’da mezuniyet törenleri

ATO, Ankara’daki tıp fakültelerinden derece ile mezun olan öğrenciler için de iki ayrı mezuniyet töreni düzenledi. Törenlerin ilki 22 Haziran 2023 Perşembe günü ATO’da yapıldı. Törene Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Başkent Üniversitesi, Ufuk Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve TOBB ETÜ Tıp Fakültelerinden dereceyle mezun olan 21 hekim katıldı.

İkinci tören ise 11 Temmuz 2023 Çarşamba günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Sağlık Bilimleri Fakültesinden dereceyle mezun olan hekimlerle birlikte ATO Tıp Öğrenci Komisyonunda yer alıp bu yıl mezun olan genç hekimler için yapıldı.

Her iki törende Türk Tabipleri Birliği ve Ankara Tabip Odası yöneticileri tarafından genç hekimlere mezuniyet ödülleri takdim edildi.