“Gözaltı Giriş-Çıkış Muayenelerinde Hekim Tutumu” Paneli Düzenlendi

Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu “Gözaltı Giriş-Çıkış Muayenelerinde Hekim Tutumu” başlıklı bir panel düzenledi. Prof. Dr. Ümit Biçer’in konuşmacı olarak katıldığı panel 19 Ekim 2023 Perşembe günü ATO’da yapıldı.ATO İnsan Hakları Komisyonu adına Dr. Ayşe Uğurlu’nun açılış konuşmasının ardından Prof. Dr. Ümit Biçer, gözaltı giriş-çıkış muayenelerinde yaşanılan sorunları, muayene usullerini ve İstanbul Protokolü kapsamındaki uygulamaları anlattı. Panel sonunda  Dr. Ayşe Uğurlu tarafından Prof. Dr. Ümit Biçer’e adına "Tıp Öğrencileri Burs Fonuna Bağış" yapıldığını belirten Teşekkür Sertifikası takdim edildi.