Hastaneler Kapanmadı Ama İçleri Boşaltıldı

Şehir hastanesi projelerine kurban edilen hastaneler, kapanma tehlikesini atlatsa da şimdi de belirsizliğin ortasında yeni sorunlar ile karşı karşıyalar.

Hekim Postası

Etlik Şehir Hastanesi’nin açılması ile Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk, Ulucanlar Göz, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum, Abdurrrahman Yurtaslan Onkoloji ve Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH’nin şehir hastanesine taşınması planlanıyordu. Proje sona yaklaşırken bu hastaneler her an taşınma hazırlığı içindeydiler.

Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şehir hastanesinin açılışı öncesinde 21 Eylül’de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Onkoloji Hastanesi ile Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kapatılacağı yönündeki iddialar asılsızdır. Kapatılacak hastanemiz yok. Gurur duyulacak yeni bir hastanemiz var. Hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

Hastanelerin statüleri düşürüldü

Bu açıklamanın hemen arkasından Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bir genelge yayımladı. Genelgede Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları EAH ve Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH’nin kısmen taşınacakları; eğitim araştırma özelliklerinin kalmayacağı ve bundan sonra dal hastanesi olarak hizmet vereceği belirtiyordu. Yine kısmen taşınacak hastanelerden Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH’nin de genel hastane olarak hizmet vereceği,  Ulucanlar Göz EAH’nin ise kapatılarak şehir hastanesine taşınacağı genelge ile duyuruldu. Onkoloji Hastanesi ile ilgi bir bilgiye yer verilmedi.

Belirsizlik kaosa dönüştü

Yayımlanan genelge ile belirsizlik kaosa dönüştü. Yıllardır nasıl olsa kapatılacak denilerek hiçbir yatırım yapılmayan bu hastanelerde taşınma sürecinde Etlik Şehir Hastanesine gitmeyecek personel başka hastanelere görevlendirildi. Hastanelerdeki tıbbi cihazların bir kısmı taşındı. Hastanelerde ameliyatlar neredeyse durdu.

Önce kapanacak dendi sonra vazgeçildi

Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 27 Eylül 2022 tarihinde yeni bir yazı yayımlayarak geri adım attı. Yazıda, Ulucanlar Göz Hastanesi’ne tekrar müstakil hastane statüsünün verildiği; Ulucanlar Göz Hastanesi, Etlik Zübeyde Hanım, Dışkapı Yıldırım Beyazıt ve Sami Ulus hastanelerinin kısmen Etlik Şehir Hastanesi’ne taşınacağı ve eğitim ve araştırma hastanesi vasıflarının devam edeceği belirtildi. 

Eğitim araştırma vasfı kağıt üstünde kaldı

Yaşanan süreç ile ilgili son durumu Ankara Tabip Odası yaptığı basın açıklamaları ile duyurdu.

İlk olarak 10 Kasım’da Dr. Sami Ulus EAH’nin durumuna ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, kapanmayacak denilen hastanelerin aslında nasıl fiilen işlevsiz hale getirildiğine dair kanıtlar sunuldu.

ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, hastanenin şu anki durumu itibariyle kapanmaya doğru gittiğini, hastanenin eğitim ve araştırma statüsünün kağıt üstünde kaldığını söyledi.  

Uzman sayısı yarıdan aza indi

Hastanedeki uzman sayılarını, kapatılan ve devam eden servisleri ve poliklinikleri ayrıntılarıyla paylaşan Dr. Baytemür şu anda hastanede ameliyat yapılamadığına  dikkat çekti. Verilen bilgilere göre biyokimya alanında 2 uzmandan biri, çocuk cerrahisinde 12 uzmandan altısı, çocuk kalp damar cerrahisinde 5 uzmandan üçü, çocuk metabolizma hastalıklarında 2 uzmandan biri, çocuk nefrolojisinde 5 uzmandan üçü, çocuk enfeksiyon hastalıklarında 4 uzmandan ikisi, çocuk gastroenterolojide 3 uzmandan biri gitti. Çocuk kardiyolojsinde 6 uzmandan dördü ile birlikte yan dal asistanları gitti. Anjiografi ünitesi kapatıldı. Çocuk radyolojisinde 6 uzmandan kimse kalmadı. Çocuk nörolojisinde 7 uzmandan altısı ile birlikte yan dal asistanları gitti. Çocuk romatoloji alanında iki uzmanın ikisi de gitti ve poliklinik kapatıldı. Yenidoğan alanında ise sadece 2 uzman kaldı. Sami Ulus EAH Beştepe ek binası devlet hastanesine dönüştürüldü.

Görüntü çekiliyor ancak raporlanamıyor

Kapatılan ünite, servis ve poliklinikler arasında 3 pediatri servisi, enfeksiyon hastalıkları, palyatif bakım servisi,  Beştepe binasındaki yoğun bakım ve yenidoğan yoğun bakım servisi, çocuk onkolojisi servisi, çocuk hematoloji polikliniği, çocuk romatoloji polikliniği, sosyal pediatri polikliniği, çocuk cerrahisi servisi, çocuk kardiyovasküler kliniği yer alıyor.

Hastanenin kadın doğum kliniği tamamen kapatıldı ve klinik Keçiören EAH’ye taşındı. İki ayrı yataklı servis olan nefroloji ve endokrin servisleri birleştirildi Hastanede bilgisayarlı tomografi ve MRG çekimleri devam etse de bunları haftada bir gün bir uzman hekim Etlik Şehir Hastanesinden raporlamak için gelecek. Hastanede artık anestezi ile çekim yapılmıyor.

Asistan eğitim aksadı

Açıklamadan sonra söz alan Dr. Mine Coşkun asistanların eğitim süreçlerine ve iş yüklerine ilişkin durumu paylaştı. Dr. Coşkun, asistanların Ekim ayı boyunca gündüz Etlik Şehir Hastanesi’nde, akşam nöbetlerinde ise Sami Ulus Hastanesi’nde usulsüz bir şekilde çalıştırıldıklarını vurguladı.

Dr. Coşkun taşınmayla birlikte Sami Ulus Hastanesi’ndeki bazı kliniklerin eğitim kliniği olma özelliğini yitirdiğini, eğitimlerin zarar gördüğünü, asistanların hocalarıyla yüz yüze eğitim ve hastalarını danışma olanaklarının kalmadığını aktardı.

Tıbbi ekipman eksiği belirgin boyutta

17 Kasım Perşembe günü ise Ulucanlar Göz EAH’nin durumuna dikkati çekmek için Hastanemi Açın Platformu bileşenleri, hekimler, sağlık çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve milletvekillerinin katılımıyla hastane önünde bir açıklama yapıldı. Hastanelerin içlerinin boşaltıldığına dikkat çekilen açıklamayı ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan okudu.

Dr. Doğan,“Kısmen taşındığı” söylenen  Dışkapı Yıldırım Beyazıt, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk, Etlik Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Ulucanlar Göz Hastanelerinin hekim, asistan hekim ve yardımcı sağlık personeli yönünden önemli eksikler içindeler. Bu hastanelerdeki sağlık çalışanlarının ancak beşte biri kaldı, çoğu Etlik Şehir Hastanesi’ne götürüldü.” sözlerini kaydetti.

Hastanelerdeki tıbbi ekipman eksiğinin belirgin boyutlara ulaştığını söyleyen Dr. Doğan sözlerini  “Geçen bunca zamana rağmen ameliyatların önemli bir kısmı yapılamıyor. Servislerin çoğu kapatıldı. Yıllardır “nasıl olsa kapatılacak” diye yaklaşılan bu hastaneler hiçbir yatırım yapılmamış, çivi çakılmamış, duvarlarına bir boya bile sürülmemiş durumda.” diye sürdürdü.

Hastanelerin içinin boşaltıldığını söyleyen hekimlere inceleme başlatıldığını kaydeden Dr. Doğan, bu incelemelerin bir an önce sonlandırılmasını, hastaneleri atıl vaziyette bırakma anlayışına son verilerek gerekli iyileştirme ve yatırımların yapılmasını istedi.