Kapatılacak Hastaneler Hangileri?

Etlik ve Bilkent Şehir Hastanelerinin açılmasıyla Ankara’nın sağlık hizmeti yönünden büyük yükünü taşıyan 13 köklü kamu hastanesi tarihe karışacak. Sağlık hizmeti sunumunu olumsuz etkileyecek olan bu uygulama aynı zamanda kapatılacak hastanelere bugüne kadar yapılmış olan tüm yatırımların da israfı ve kamu zararı anlamı taşıyor…

Numune EAH

Altındağ

1800’lü yılların ikinci yarısında “Gureba Hastanesi” ismi ile hizmet veren hastane 1924 yılında çıkarılan bir yasa ile “Ankara Numune Hastanesi” ismini aldı.  Hastanede görevli bazı uzman hekimler 1945 yılında açılan Ankara Tıp Fakültesi’nin kuruluşunda rol oynadı, hastanenin bazı klinikleri de o yıllarda Tıp Fakültesi’ne devredildi.

Tek bir taş binadan bugünkü bina kompleksi haline gelen hastanenin gelişmesi 90’lı yıllarda ivme kazanarak Türkiye genelinde örnek oldu. 1998 yılında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ismini alan hastane  Sağlık Bakanlığı bünyesindeki en büyük hizmet ve eğitim hastanesi olma özelliği taşıyor. Eğitim, araştırma ve hizmet sorumluluklarını birlikte yürüten hastane  aynı zamanda referans hastanesi olarak birçok konuda “hakemlik hizmetini” de yerine getiriyor.

Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı

Samanpazarı

1925 yılında Hamamönü’nde  kerpiçten yapılma bir binada 5 yataklı olarak Doğumevi ismiyle faaliyete başlayan hastane zaman içinde ihtiyacı karşılayabilmek için iki kez farklı binalara taşındı.  Ancak bu binalar da yetersiz kalınca Sağlık Bakanlığı tarafından 3 Mart 1949 yılında açılışı yapılan 300 yataklı modern bir hastane  kuruldu ve hastanenin başhekimliğine İstanbul ‘un tanınmış kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarından Dr. Zekai Tahir Burak getirildi. Yıllar içinde yapılan kat ilaveleri ile 1975 yılına gelindiğinde 400 yatak kapasitesine ulaşıldı. Türkiye’de kamuda ilk tüp bebek merkezi 1990 yılında burada kurularak faaliyete başladı. 2003 yılında 21 bin metrekare  kapalı alanda hizmet veren  hastane  yapılan düzenlemeler ve fiziksel mekan genişletme çalışmaları sonucu 2010 yılı başında 35 bin metrekare kapalı alanda hizmet veren dev bir kompleks haline getirildi.

Ankara Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon EAH

Sıhhiye

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi Sağlık Bakanlığı’nın birinci beş yıllık kalkınma planı dahilinde 1963 yılında uygulamaya konuldu. 28 Ağustos 1968 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıbbi rehabilitasyon alanında hizmet veren ilk yataklı merkez olan hastanenin açılışı gerçekleştirildi.50 yatan ve 200 ayaktan gelen hastaya hizmet kapasitesi ile açılan hastanenin yatan hasta kapasitesi artan talep nedeniyle kat ilavesi yapılarak 200’e çıkarıldı. 2007 yılında Gazi Fizik Tedavi Rehabilitasyon Hastanesi’nin de bünyesine katılmasıyla  yatan hasta kapasitesi 270’e ulaştı. Ana binadaki Çocuk Kliniği 2008 yılının Mart ayında Gazi Ek Binaya taşındı.  Türkiye’nin ilk 50 yatak kapasiteli pediatrik rehabilitasyon merkezi olma özelliği taşıyan hastane Nörolojik ve Ortopedik Rehabilitasyon ağırlıklı hizmet veriyor.

Ulucanlar Göz Hastanesi

Ulucanlar/Altındağ

1995 yılında SSK bünyesinde kuruldu.  2005 yılında Sağlık Bakanlığına devredildi.  Ocak 2009’da Kızılay Atatürk Bulvarı üzerinde “Kızılay Semt Polikliniği” hizmete girdi. Dal hastanesi olan Ulucanlar Göz Hastanesinde yılda ortalama 300 bin ayaktan hastaya poliklinik hizmeti verilip 35 bin acil muayene yapılırken yıllık 15 bin yatan hastaya hizmet veriliyor.

Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları EAH

Etlik

1990 yılında Ankara Etlik’te 216 dönüm arazi üzerine kuruldu ve 420 yatak kapasiteli binasında hizmete başladı.  1995 yılı itibari ile  “SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi” olarak hizmetine devam etti. 2004 yılında  “SSK Ankara Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi” , 2005 yılında “Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Araştırma Hastanesi” adını aldı. 2008 yılından  beri de “Sağlık Bakanlığı Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi” ismi ile hizmet veriyor.

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Hastalıkları EAH

Altındağ

1950’li yıllarda Işıklar Caddesinde Ankara Çocuk Hastanesi olarak faaliyete başladı. Hastaneye adını veren Dr. Sami Ulus’un kişisel gayretleriyle bugünkü hastane binası yapılarak 150 yatak kapasitesi ile 1963 yılında hizmete sokuldu. Hastanenin birinci başhekimi olarak görevlendirilen Dr. Sami Ulus, 6 Mayıs 1965 tarihinde çok sevdiği hastanesinde, görevi başında yaşamını yitirdi. Dönemin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı  tarafından hastaneye “Dr. Sami Ulus” adı verildi.  Kuruluşundan itibaren sürekli gelişme gösteren hastanede hizmet verimliliğini artırmak amacıyla  1990 yılında 2 katlı poliklinik binası ve ishal takip ve tedavi merkezi açılarak halkın hizmetine sunuldu.  Hizmet binasının ihtiyaca cevap vermemesi üzerine hastanenin  bahçesine 5 katlı ek bina yapılarak 23 Nisan 1998’de açılışı gerçekleştirildi. Türkiye’nin her yerinden gelen hastalara 24 saat hizmet sunan hastane yıllık 270 bin poliklinik, 8 bin 500 ameliyat kapasitesine sahip. Hastane, modern cihazlarla donatılmış olarak ve 40 yıllık çocuk sağlığı ve hastalıkları deneyimi ile Türkiye’nin bu alandaki en büyük ve en yetkin sağlık kurumlarından biri olma özelliğine sahip.

Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH

Dışkapı

Bütün çalışanların güvenliğini bir çatı altında toplamak amacı ile kurulmuş olan SSK’nın bir süre sonra çalışanlara  ve ailelerine  sağlık hizmeti  vermeyi de amaçlamasıyla kuruldu.  Bu amaçla 1954 yılında Dışkapı Baba Harman mevkii olarak bilinen otuz iki dönümlük arazi Ankara belediyesinden kiralandı. 1957 yılında temeli atılan hastane binası 300 yatak kapasitesi ile 25 Haziran 1964 tarihinde tarihinde hizmete açıldı. Yoğun talebi karşılamak için binaya zamanla yeni birimler eklenerek yatak kapasitesi artırıldı.

1996 yılında Etlik Semt Polikliniği hizmete girdi.  Yenilenen acil servis ile Ankara’da en fazla sayıda hastaya acil hizmeti veren hastanelerden  biri oldu. 2005 tarihinde Sağlık Bakanlığına devredilmesiyle adı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak değişen hastane  bünyesine dahil edilen çeşitli semt poliklinikleri ve yeni açılan 48  polikliniği ile daha da büyüdü.

Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi

Yenimahalle

Türkiye’de onkoloji alanında hizmet veren tek eğitim ve araştırma hastanesi olan hastane 1956 yılında Türk Kanser Araştırma Kurumunun çabası, gönüllü kişi ve kuruluşların katkılarıyla 100 yataklı Ahmet Andiçen Hastanesi olarak Kurtuluş semtinde faaliyete başladı. 1962 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredilişi ve iş yükünün artması sonucu 1967 yılında Etimesgut’daki Makine Kimya Enstitüsüne ait olan bina hizmete alındı ve böylece yatak kapasitesi 300′ e yükseldi. 6 Nisan 1989 tarihinde yapımı tamamlanan yeni ve modern hastane binasının hizmete başlamasıyla Etimesgut bölümü Demetevler’de şu anda faaliyetlerin yürütüldüğü yeni binaya taşındı. Modern cihazlarla donatılmış bu bölümün hizmete girmesiyle toplam 600 yatak kapasitesine ulaşıldı ve verilen hizmetin niteliği de arttı.

Bu yapıya ilaveten 17.05.2007 tarihinde Demetevler Urankent sitesinde yer alan yeni ve modern hastane binasının ek hizmet binası olarak hizmete alınmasıyla çocukluk çağı kanserlerine yönelik çağdaş ve kaliteli hizmet verilmeye başlandı. Ayrıca bu bina bünyesinde kemik iliği transplantasyon ünitesi de kuruldu. Son olarak 2009 yılı içerisinde Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) binası da Demetevler merkez kampus içerisinde yapımı tamamlanarak hizmete sunuldu.

 

Ulus Devlet Hastanesi

Rüzgarlı

Yaklaşık yarım asırlık bir geçmişi olan hastane SSK’nın  ilk  kuruluşlarından  olma özelliği taşıyor.  1940’lı yıllarda,  mevcut  bulunan   hastanenin Dışkapı semtine taşınmasıyla hastane dispanser   şeklinde   hizmet   vermeye başladı. 1956  yılında ise, SSK’ya bağlı  SSK  Ulus Hastanesi’ne dönüştürüldü. O  yıllarda, 115  yatak kapasitesi  olan hastane, 2006 yılında toplam altı bina ve 200 yatak kapasitesine ulaştı. 20  Şubat  2005  tarihinde Sağlık Bakanlığı’na   devri ile  birlikte,  Ulus  Devlet  Hastanesi  adı altında hizmetlerini sürdürdü.  2012 yılı itibariyle hizmet yelpazesini genişletme çalışmalarına başlayan hastanede, 2013 yılı başında hizmete giren palyatif bakım ve yoğun bakımlarla ‘Bakım Hastanesi’ olma yolunda adım atıldı. Hastane  41’i yoğun bakım olmak üzere 110 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor.

Ankara Gazi Mustafa Kemal Hastanesi 

Gazi Mahallesi

1930’lu yıllarda TCDD’nin artan personel sayısına paralel olarak personelin sağlık hizmeti ihtiyacı da artmaya başladı Bu artan talep o güne kadar TCDD personeline sağlık hizmeti sunan Eskişehir TCDD Hastanesi’ni yetersiz hale getirince  Ankara’da günün teknolojisine uygun aletlerle donatılmış, biyokimya laboratuarı ve diş kliniği bulunan bir hastane kurulmasına karar verildi. Bu düşünceler ışığında, Atatürk Orman Çiftliği ile askeri fabrikalar arasındaki sahada modern bütün tıbbi tekniklerin kullanılmasına uygun olacak 100 yataklı TCDD Ankara Hastanesi’nin inşaatına başlandı. 18 Ocak 1943 tarihinde eğitim amacı da güden  TCDD Ankara Hastanesi’nin açılışı yapıldı. Hastanede kurulduğu yıllarda, Türkiye’de pek çok hastanede bulunmayan tıbbi donanıma sahip fizyoterapi ünitesi, biyokimya laboratuarı, ameliyathane, modern bir çamaşırhane ve yemekhane bulunuyordu.  2003 tarihinde TCDD Genel Müdürlüğü ve SSK arasında imzalanan protokol gereği SSK Gazi Hastanesi olarak hizmetlerini sürdüren hastanenin ismi  2005 yılında Sağlık Bakanlığına devriyle   Ankara Gazi Devlet Hastanesi, 2009 yılında da Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi olarak değiştirildi.

Atatürk EAH

Bilkent

19 Şubat 2004 tarihinden itibaren sağlık hizmeti veren hastanede  417 klinik yatağı, 52 yoğun bakım yatağı, 72 gözlem yatağı ve 155 poliklinik odası bulunuyor.  2012 yılında 1 milyon 332 bin 767 poliklinik sayısı ve 32 bin 84 yatan hasta sayısına ulaşan hastanede 6 yoğun bakım ünitesi,  17 ameliyat salonu, 4 göz ameliyat masası bulunuyor.

Hemodiyaliz Ünitesi konusunda eğitim verebilecek şekilde planlanmış olup 3’si enfekte diyaliz hastası olmak üzere toplamda 22 diyaliz makinesi bulunurken hastanede kalp ve böbrek nakli yapılıyor. Mart 2011 yılından itibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile imzalanan protokol gereği Yıldırım Üniversitesinin uygulama hastanesi olarak hizmetlerini sürdürüyor.