Kıdemli Hekimler Plaketlerini Aldı

Ankara Tabip Odası tarafından, Meslekte 40.,50.,60. ve 70. yılını dolduran kıdemli hekimlere plaketleri 09 Haziran 2023 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Abdulkadir Noyan salonunda takdim edildi.

Plaket töreni, Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Baytemür’ün açış konuşmasıyla başladı.

Törende meslekte 70 yılını dolduran Dr. Ayhan Doğru, Dr. Şerafettin Özkurt, Dr. Süleyman Ataullah Gürzumar, Dr. Ahmet Necmettin Akyıldız'ın yanı sıra 60 yılını dolduran 13 hekim, 50 yılını dolduran 109 hekim ve 40 yılını dolduran 266 hekim plaketlerini aldı.