Şehir Hastanelerinin Kullanım Bedeli 4 Yılda 3,8 Kat Arttı

Ankara Tabip Odası, Ankara Dişhekimleri Odası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şubesi şehir hastanelerinin kullanım bedelinin 4 yılda 3,8 kat arttığını açıkladı.

Hekim Postası

Sağlık emek ve meslek örgütleri Cumhurbaşkanlığının 14 Ocak 2022 tarihinde yayımladığı “2022 Yılı Yatırım Programı”ndaki verilere dayanarak şehir hastanelerinin finansal sürdürülebilirliği ile ilgili tespitleri ortaya koydu. Hastanelere 2021 yılı sonuna kadar 21 milyar TL ödeme yapıldığını belirten meslek örgütleri 2018 yılında 1,3 milyar, 2021 yılında 10 milyar, 2022 yılında ise 14,1 milyara yükselen kullanım bedelinin 4 yıl içinde 3,8 kat arttığını duyurdu.

Gelecek döneme ilişkin değerlendirmelerini de sunan sağlık emek ve meslek örgütleri önümüzdeki 3 yılda geriye dönük 5 yıllık kullanım bedelinin 2 kattan fazla artışla 47,3 milyar olacağını, 25 yıllığına kiralanan bu hastaneler için sadece kullanım bedeli olarak 8 yılda bütçeden çıkan tutarın ise 68,3 milyara ulaşacağını kaydetti.

5 şehir hastanesi bütçedeki yükü yüzde 39 artıracak

Sağlık Bakanı tarafından 2022 bütçe görüşmelerinde Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) modeli ile 5 yeni şehir hastanesinin açılacağının duyurulduğunu hatırlatan sağlık emek ve meslek örgütleri bu hastanelerin, şehir hastanelerinin bütçede yarattığı yükü daha da arttırıp yüzde 39’a çıkaracağı öngörüsünde bulundu. Açılacak bu hastanelerin Sağlık Bakanlığı bütçesindeki yükü de yüzde 19’dan yüzde 26’ya ulaştıracağı ifade edildi.

Şehir Hastanelerinin ÜFE, TÜFE oranlarının döviz kurundan etkilendiğini belirten örgütler kurdaki artış nedeniyle 2021-2022 yılında 13 şehir hastanesine ödenen kullanım bedeli artışının yüzde 41 olduğunu söyledi.

Kamu kaynakları ile yapılan 11 şehir hastanesinin yatırım tutarının 22,8 milyar olduğunu hatırlatan örgütler, KÖO modeli ile yapılan 13 şehir hastanesine 5 yılda ödenen 21 milyar kullanım bedeli ile kamu kaynaklarıyla yapılan 11 şehir hastanesinin yatırım bedelinin karşılanabildiği hatırlatarak KÖO modeli ile yapılan hastanelerin bütçede yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

Kamu kaynakları ile yapılan şehir hastanelerinin KÖO projelerini aratmadığını belirten örgütler 400 yataklı  51 bin 758 metrekare alana sahip Zonguldak Devlet Hastanesi’nin 273 milyona, 800 yataklı 250 bin metrekare alana sahip Rize Şehir Hastanesinin ise 1,4 milyar dolara mâl olduğu bilgisini verdi.