Son Bir Yılın Gündemi

4 Ocak 2022

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla hekimler PTT bürolarından faks çektikleri bordroları ve taleplerini içeren yazıları TBMM Başkanı’na, TBMM Başkanvekillerine ve siyasi parti merkezlerine gönderdi.

7 Ocak 2022

Hekimlerin ve diş hekimlerinin ekonomik haklarına yönelik düzenleme içeren tasarı Meclis gündemine gelinceye kadar, konunun gündemde kalması ve görünür kılınması amacı ile TTB’nin çağrısıyla tüm tabip odalarında eş zamanlı olarak Vazgeçmiyoruz! Oyalama Değil Hakkımızı İstiyoruz başlıklı basın açıklaması yapıldı.

11 Ocak 2022

Aralarında Ankara Tabip Odası’nın da bulunduğu 122 örgütlü kurumdan oluşan Hastanemi Açın Platformu, Etlik Şehir Hastanesinin açılmasıyla 5 kamu hastanesinin daha kapatılacak olması sebebiyle bir basın açıklaması düzenledi. Açıklama kapatılması planlanan hastanelerden Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapıldı.

20 Ocak 2022

ATO ve SES Ankara Şubesi düzenledikleri ortak basın toplantısıyla birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun kamu binalarında olması gerektiğini belirtti.

22 Ocak 2022

İstanbul Kartal’daki Aile Sağlığı Merkezi’nde bir erkek tarafından öldürülen hemşire Ömür Erez’i anmak ve kadın cinayetlerine dur demek için ATO, SES Ankara Şubesi, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası ve Ankara Diş Hekimleri Odası yönetici ve üyelerinin katılımıyla İbni Sina Hastanesi bahçesinde basın açıklaması yapıldı.

22-23 Ocak 2022

Eğitmenliğini Doç. Dr. Ali Eba Demirbağ'ın yaptığı "Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır? Makale Nasıl Yazılır?" başlıklı kurs düzenlendi. Kursta epidemiyolojiden, ileri istatistiğe çok sayıda konu uygulamalarıyla anlatıldı.

26 Ocak 2022

Hekimlerin ekonomik ve özlük haklarında düzenleme içeren yasa tasarısının geri çekilmesi ve tasarının Meclis’e yeniden getirilmesinin gecikmesi üzerine 4 Şubat’a kadar devam edecek “Beyaz Nöbet”, TTB önünde düzenlenen basın açıklaması ile başladı.

2 Şubat 2022

Sağlık emekçilerinin artan sorunları ATO, Dev Sağlık-İş, Ankara Dişhekimleri Odası ve SES Ankara Şubenin düzenlediği ortak basın açıklamasında dile getirildi.

8 Şubat 2022

Sağlık çalışanlarının gelirlerinde düzenleme içeren yasa tasarısının beklenilen vakitte Meclis gündemine gelmemesi üzerine TTB’nin çağrısı ile Türkiye genelinde hekimler ve sağlık çalışanları “Beyaz Nöbet”in ardından greve gitti.

23 Şubat 2022

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenimahalle Semt Polikliniği’nde görevli doktorun hastası tarafından darp edilmesi üzerine meslektaşlarını ziyaret eden ATO Yönetimi, düzenledikleri basın açıklaması ile sağlık alanında artan şiddet olaylarına dikkat çekti.

11 Mart 2022
Pandeminin ikinci yıldönümünde Sağlık Bakanlığı önünde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları anıldı.

14 Mart 2022
ATO tarafından her yıl düzenlenen “Hekimlerin Sergisi”nin kokteyli yapıldı. Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’ndeki sergiye 80 hekim fotoğraf, resim, seramik, heykel ve çini çalışmalarıyla katıldı.

16 Mart 2022

19. Nevzat Eren Ulusal Halk Sağlığı Sempozyumu “Başka Bir Sağlık Sistemi: Neden? Nasıl?” başlığı ile gerçekleştirildi. Sempozyumda Dr. Cavit Işık Yavuz’un moderatörlüğünde; “Pandemi Öncesinde Sağlık Sistemleri”, “Pandemide Ülke Örnekleri” ve “Başka Bir Sağlık Sistemi ve Mücadelemiz” sunumları yapıldı.

17 Mart 2022

ATO’nun 14 Mart Tıp Haftası Etkinlikleri kapsamında düzenlediği "Fidanlar Çınarlar Buluşması”na konuşmacı olarak katılan Dr. Ali Gököz ve Dr. Korel Yalman genç hekimlerin sorunlarını yanıtlayarak iyi hekimlik deneyimlerini aktardı.

23 Mart 2022

Özel hastaneler ve kurumların artan iş yükünü sırtlanan hekimlerin özel sektörde giderek büyüyen sorunları ATO’nun düzenlediği basın açıklamasında ortaya konuldu.

1 Nisan 2022

1 Nisan Covid-19 Nedeniyle Kaybettiğimiz Hekim ve Sağlık Çalışanlarını Anma Günü’nde  pandemide hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanları yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anılırken Covid-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması talebi bir kez daha yinelendi.

10 Nisan 2022

ATO’nun 9 Nisan’da yapılan Olağan Seçimli Genel Kurulu’nun ardından 10 Nisan’da yapılan seçiminde tüm seçili kurullar ile TTB delegasyonunu Çağdaş Hekimler grubu kazandı. 

15 Nisan 2022

Hekim ve sağlık çalışanları aramızdan ayrılışının 10. yılında Dr. Ersin Arslan’ın şahsında sağlıkta şiddet nedeniyle kaybettiğimiz hekim ve sağlık çalışanlarını, sağlık kurumlarının önünde saygı duruşunda bulunarak andılar. Artan şiddet olaylarına dikkat çekmek adına da ATO’da basın açıklaması düzenlendi.

13 Mayıs 2022

Gezi davası kararlarına karşı TMMOB ve bağlı odalarının başlattığı Adalet Nöbeti’nin 18. gününde ATO yöneticileri ve üyeleri nöbeti devraldı.

17 Mayıs 2022

ATO Halk Sağlığı Komisyonu tarafından Makine Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi’nde “Yoksulluk ve Sağlık, Ne Yapmalı” başlıklı bir panel düzenlendi. CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Koordinatörü Hacer Foggo, ODTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Ebru Voyvoda ve ATO Halk Sağlığı Komisyonu üyesi Dr. Ebru Basa’nın konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür yürüttü.

14 Haziran 2022

Ankara Mamak’ta görev yapan bir aile hekiminin şiddete uğraması üzerine Ankara Aile Hekimliği Derneği tarafından yapılan açıklamaya sağlık emek meslek örgütleri ve ATO da destek verdi.

15 Haziran 2022

TTB ve sağlık emek-meslek örgütlerinin; TBMM Genel Kurulu’na sunulan, hekimler ile sağlık çalışanlarının haklarını gasp eden yasa teklifine karşı aldığı grev kararı ile ülke genelinde hekimler ve sağlık çalışanları iş bıraktı.

1 Temmuz 2022

ATO meslek hayatları süresince yanlarında olacağı yeni mezun hekimler için mezuniyet töreni düzenledi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Yüksek İhtisas Üniversitesi ve TOBB ETÜ Tıp Fakültelerinden dereceyle mezun olan hekimlere TTB ve ATO yöneticileri mezuniyet ödüllerini takdim etti.

6 Temmuz 2022

Psikiyatrist Dr. Koray Başar’a yapılan saldırı TTB, ATO, Türkiye Psikiyatri Derneği ve SES tarafından düzenlenen basın açıklaması ile kınandı.

8 Temmuz 2022

Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında katledilmesi üzerine hekimler ve sağlık çalışanları iki gün G(ö)REV kararı aldı. Meslektaşlarının ölümü üzerine Ankara sağlık emek ve meslek örgütleri Bilkent Şehir Hastanesi’nde bir araya gelerek sağlıkta şiddeti protesto etmek ve kaybettikleri meslektaşlarını anmak için Sağlık Bakanlığı’na “Yastayız, İsyandayız” yazılı siyah çelenk bırakmak istedi. Ancak kolluk kuvvetleri keyfi gerekçelerle bu anmaya izin vermedi ve çelenge el koydu.

20 Temmuz 2022

TTB ve ATO’nun da aralarında bulunduğu sağlık emek-meslek örgütleri sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin önerilerini, Meclis’te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Engin Altay ve Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer ile paylaştı.

25 Temmuz 2022

ATO, tıp fakültesi sayısı ve öğrenci kontenjanlarının artışına ilişkin raporu kamuoyu ile paylaştı. Ülkeye nitelikli bir eğitimden geçmiş hekimlerin gerekli olduğunu belirten ATO, fakülte sayısı ve kontenjanların artırılması ile sorunların çözülmeyeceğini duyurdu.

29 Temmuz 2022

ATO birçok kamu hastanesinde askeri öğrenci ve polis adaylarının muayeneleri sebebiyle yaşanan karmaşaya ilişkin önerilerini  Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne resmi yazıyla iletti.

8 Ağustos 2022

ATO, intörn hekimlere maaş bağlanacağının açıklanması üzerine konu ile ilgili detayların açığa çıkarılması için CİMER’e başvurdu.

31 Ağustos 2022

Hastanemi Açın Platformu bileşenleri, yakın zamanda açılacak olan Etlik Şehir Hastanesi nedeniyle kapatılacak hastanelere, halkın sağlık hakkına ve oluşacak kamu zararına dikkat çekmek için, TBMM’de grubu bulunan siyasi partilerle görüşmeye başladı.

7 Eylül 2022

ATO, Tıp Fakültesi Öğrenci Bursu'na bağışta bulunan hekimlerle bir araya gelmek ve katkıları adına teşekkür etmek amacıyla Mülkiyelileri Birliği'nde bir etkinlik düzenledi.

18 Eylül 2022

ATO Kültür Sanat Komisyonu tarafından Küre Dağları’na gezi düzenlendi. Sabahın erken saatlerinde Ankara’dan yola çıkan yaklaşık 50 kişilik grup, rehber eşliğinde Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Çatak Kanyonu’nu gezdi.

30 Eylül 2022

ATO’da yapılan basın açıklaması ile Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte Ankara’da sağlık alanında yaşanan belirsizlikler kamuoyuyla paylaşıldı.

30 Eylül 2022

Ankara Tabip Odası’nın 93. Yıldönümü ODTÜ Mezunlar Derneği Vişnelik tesislerinde düzenlenen törenle kutlandı. Etkinliğe hekimlerin ve tıp öğrencilerinin yanı sıra milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, kitle örgütü yöneticileri, basın emekçileri de katıldı. Gelenekselleşen yıl dönümü etkinliğinde, sağlık alanına katkı sunan basın mensupları ile kişi ve kurumlara plaketleri takdim edildi.

16 Ekim 2022

ATO Kültür Sanat Komisyonu tarafından Çitköy Alakamp gezisi düzenlendi

19 Ekim 2022

ATO Yönetim Kurulu ve Halk Sağlığı Komisyonu tarafından düzenlenen "Çocuk Sağlığı ve Gıda Güvenliği" paneli ATO toplantı salonunda gerçekleştirildi. Halk Sağlığı Komisyonu adına Dr. Ebru Basa’nın moderatör olduğu panele konuşmacı olarak gıda mühendisi Dr. Bülent Şık katıldı.

19 Ekim 2022

Muayenehane hekimlerinin mesleklerini serbest olarak icra etmelerine kısıtlama getiren haksız uygulamanın geri çekilmesini isteyen hekimler ATO’da basın toplantısı yaptı.

26 Ekim 2022

ATO İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği komisyonu tarafından “Bağımlılıkla Mücadelede İşyeri Hekiminin Rolü” başlıklı çevrim içi toplantı düzenlendi. Moderatörlüğünü Dr. Buket Gülhan’ın yürüttüğü toplantının konuşmacıları Dr. İnci Özgür İlhan, Dr. Rıfat Serttaş ve TTB avukatı Verda Ersoy oldu.

29 Ekim 2022

ATO Güz Okulu 29-30 Ekim tarihlerinde Gölbaşı’nda düzenlendi.  “Dünden Bugüne Sınıf, Sendika, Sağlık” üst başlığıyla yapılan Güz Okulu’nda; “Cumhuriyet Dönemi İşçi Sınıfı Tarihi”, “Cumhuriyet Dönemi Sağlık Alanında Sendikal Süreçler”, “Kimlik Siyaseti mi, Sınıf Eksenli Siyaset mi?”, “Cumhuriyet Dönemi Sağlık ve Sosyal Güvenlik Politikaları ile Kamu Sağlık Politikalarında Neredeyiz”, “Geleceği Öngörebiliyor muyuz?” başlıklarında sunum ve tartışmalar yapıldı.

30 Ekim 2022

Hekimlerin açıktan atamalar ile ilgili merak ettikleri konular ATO tarafından düzenlenen ve sosyal güvenlik uzmanı Güldalı Kocaoğlu’nun katıldığı “Açıktan atamalarda SSK/Emekli Sandığı Karmaşası” başlıklı çevrim içi toplantıda ele alındı.

10 Kasım 2022

Dr. Sami Ulus Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin kısmen taşınmasından sonra hastanenin statüsü ve burada çalışan hekim ve sağlık çalışanlarının durumuna ilişkin belirsizlikler ATO’da düzenlenen basın açıklaması ile duyuruldu.

13 Kasım 2022

İstanbul İstiklal Caddesinde yaşanan terör saldırısı Ankara emek meslek örgütleri tarafından lanetlendi. ATO’da  düzenlenen açıklamaya TTB Genel Sekreteri Dr. Vedat Bulut ve demokratik kitle örgütlerinden çok sayıda yönetici ve üye de katılarak destek verdi. Açıklamayı okuyan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür, saldırının faillerini ve sorumlularını lanetleyerek “Uzun yıllardır ülkemizde toplumsal barış ve huzur ortamı, iktidarın iç ve dış politikadaki gerilimleri siyasi malzeme olarak kullanması, sınır güvenliğimizi koruyamaması, ülkeyi mesken tutan terör örgütleri ve çeteler nedeniyle azalmaktadır.” sözlerini kaydetti.

17 Kasım 2022

Ankara Tabip Odası’nın da bileşeni olduğu Hastanemi Açın Platformu (HAP) düzenlediği basın açıklamasıyla “Hekimlerimizi susturmaya değil hastanelerimizi iyileştirmeye çaba harcanmalı” dedi. Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde yapılan açıklamaya HAP bileşenlerinin yanı sıra hekimler, sağlık çalışanları, siyasi parti temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Etlik Şehir Hastanesi’nin açılmasıyla birlikte kısmen taşınan hastanelerdeki sorunlara, hekimlere yönelik baskılara ve yapılması gerekenlere ilişkin açıklamayı ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Asuman Doğan okudu.

18 Kasım 2022

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri ve sağlık çalışanları bir süredir maaş ödemelerinde yaşanan sorunları ATO ile birlikte düzenledikleri basın açıklaması ile kamuoyuyla paylaştılar.

23 Kasım 2022

ATO’da, Dr. Esin Davutoğlu Şenol’un “Salgının Seyir Defteri” kitabının imza günü ve söyleşisi düzenlendi. Etkinliğe çok sayıda hekim katılarak kitaplarını imzalattı.

24 Kasım 2022

ATO Pratisyen Hekimlik Komisyonu ve Aile Hekimliği Komisyonu ortak toplantısı yapıldı. Toplantıda ASM’lerde yapılan sözleşmelerin bireysel ve tek taraflı dayatma yerine toplu sözleşme şeklinde olması, tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin performans ya da ceza puanlarına göre değil eğitimlerine göre, emekliliğe yansıyan ve sözleşme ile belirlenen sabit bir ücretlendirme modeli ile ödenmesi, sağlıkta şiddete karşı TTB’nin yaptığı çalışmalara destek verilmesi kararları benimsendi.

30 Kasım 2022

ATO’da psikiyatri uzmanı Dr. İnci Özgür İlhan tarafından “Bir Halk Sağlığı Sorunu Olarak Madde Bağımlılığı” başlıklı sunum yapıldı. Moderatörlüğünü Dr. Ebru Basa’nın yürüttüğü sunumda madde bağımlılığının halk sağlığına etkileri sağlık sorunları, sosyal kayıplar ve ekonomik maliyet başlıkları altında konuşuldu.

5 Aralık 2022

ATO, denklik işlemleri ile ilgili basına yansıyan haberler üzerine YÖK ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yazılı başvuruda bulunarak tıp alanında denklik başvurusunda bulunanlar hakkında bilgi istedi.

12 Aralık 2022

ATO İnsan Hakları Komisyonu tarafından “İnsanlığa Karşı Suçlar ve Zaman Aşımı” başlıklı söyleşi düzenlendi. İnsan Hakları Derneği Eş Başkanı Av. Öztürk Türkdoğan’ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü ATO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Onur Erden yürüttü.

13 Aralık 2022

TTB’ye yönelik baskı sürecine karşı Ankara Tabip Odasında “Geleceğimize, halkın sağlık hakkına ve meslek örgütümüze sahip çıkıyoruz” başlıklı basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasını okuyan ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun geçmişten bugüne TTB’nin çoğu kez iktidarların hedefinde olduğunu söyleyerek “Covid-19 salgınında olduğu gibi bilimsel bilgiyi her zaman, şeffaf bir şekilde toplumla paylaşmamız, hekimlerin yaşadığı şiddete ve mobbinge karşı sesimizi yükseltmemiz, hekimlerin emeğini ve sözünü meydanlara taşımamız, insanca yaşama ve çalışma koşullarını savunmamız ve sağlıkta yaratılan çöküşü gün yüzüne çıkarmamızın da son dönem iktidarın bizleri hedef almasında asıl nedenlerden olduğunu, hem hekimler hem de kamuoyu açıkça görmektedir.” diye konuştu.

13 Aralık 2022

ATO’nun düzenlediği toplantıda muayenehane hekimlerinin faaliyetlerini büyük ölçüde kısıtlayan yönetmelikle ilgili detaylar ve bundan sonrası için yapılabileceklere dair görüşler özelde çalışan hekimlerle birlikte ele alındı.  

26 Aralık 2022

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi asistan hekimleri maaş ödemelerinde yaşanan sorunların düzelmemesi nedeniyle ATO’nun da katılımıyla yaptıkları basın açıklamasında hekim ve sağlık çalışanlarının yaşadığı mağduriyetin giderilmesini istedi. Basın açıklaması sonrasında söz alan ATO Başkanı Dr. Muharrem Baytemür “Bütün hastanelerimize sahip çıktığımız gibi Ufuk Üniversitesi Hastanesi’ne de sahip çıkıyoruz. Zaten vakıf üniversitesi oldukları için kamuda çalışan meslektaşlarına göre çok daha düşük maaş alıyorlar. Bu mağduriyetin bir an önce giderilmesini talep ediyor ve meslektaşlarımızla yan yana olduğumuzu belirtiyoruz” sözlerini sarf etti.

27 Aralık 2022

ATO İnsan Hakları Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi’nin düzenlediği Simurg film gösteriminin ardından yönetmen Ruhi Karadağ ile söyleşi düzenlendi