Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadın ve Sağlık

Halk Sağlığı Uzmanı  Dr. Şevkat Bahar Özvarış’ın konuşmacı olduğu “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kadın ve Sağlık” başlıklı panel 16 Kasım 2023 Perşembe günü Ankara Tabip Odası’nda gerçekleştirildi. Panelin ardından ATO Genel Sekreteri Dr. Mine Coşkun tarafından Dr. Şevkat Bahar Özvarış adına "Tıp Öğrencileri Burs Fonuna Bağış" yapıldığını belirten Teşekkür Sertifikası takdim edildi.