TÜİK Sağlık ve Gelir İlişkisini Açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu Avrupa Birliği ülkeleri ile aynı dönemde uygulanan ve  amacı hanelerdeki 15 yaş ve üstündeki tüm fertlerin sağlık durumlarını ve sağlık harcamalarının hanehalkına getirdiği yükü tespit etmeyi amaçlayan "Sağlık Modülü" adlı özel konulu çalışmanın sonuçlarını yayımladı. Araştırma sonucunda muayene, tedavi ve ilaç için harcama yapmama durumunun hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği belirtildi.

Hekim Postası

TÜİK gelir gruplarına göre hanelerin doktor muayene ve tedavi, diş muayene ve tedavi ile ilaç harcamalarının haneleri ne yönde etkilediğine ilişkin araştırma sonuçlarını temmuz ayında açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre hanelerin yüzde 7,3'üne doktor muayene ve tedavi harcamaları çok yük getirirken, yüzde 36,1'ine biraz yük getirdi, yüzde 47,7'sine ise yük getirmediği görüldü. Diş muayene ve tedavi harcamaları da hanelerin yüzde 5,5’ine çok, yüzde 25,8’ine biraz yük getirirken yüzde 32,2’sine yük getirmedi. Hanelerin yüzde 5,9’una ilaç harcamaları çok yük getirirken yüzde 37,3’üne biraz yük getirdi. Yüzde 50,8’ine ise ilaç harcamaları yük getirmedi.
Son 12 ay içerisinde hanelerin yüzde 9’u muayene veya tedavi; yüzde 36,6’sı diş muayenesi veya tedavisi; yüzde 6’sı da ilaç harcaması yapmadı.

Doktor muayene ve tedavi ile ilaç için harcama yapmama durumunun hanelerin gelir gruplarından çok etkilenmediği belirtilen araştırmaya göre en düşük yüzde 20'lik gelir grubunda bulunanların yüzde 49,1’i doktor muayene ve tedavi masraflarının, yüzde 27,8'i diş muayene ve tedavisinin, yüzde 52,2'si ilaç harcamalarının yük getirdiğini bildirirken en yüksek yüzde 20’lik gelir grubunda bulunanların yüzde 60,4'ü doktor muayene ve tedavi, yüzde 41,1'i diş muayene ve tedavi, yüzde 65,7'si ilaç harcamalarının yük getirmediğini belirtti.